Kirjoittaja: Mai­ja Mu­ho­nen

Julkaisija: Luoteis-Lappi

Lap­pi­lai­nen juo­mi­nen on yhä tabu, ja eten­kin nais­ten al­ko­ho­lin­käy­tös­tä vai­e­taan. Sitä miel­tä on Kit­ti­läs­tä läh­töi­sin ole­va, nuo­ruu­ten­sa Äkäs­lom­po­los­sa ja Ko­la­ris­sa elä­nyt Mari Ni­li­vaa­ra.

Ni­li­vaa­ra te­kee päih­de­työ­tä Tam­pe­reel­la Min­ne­so­ta- mal­lin hoi­toa tar­jo­a­vas­sa yri­tyk­ses­sä ja vii­meis­te­lee so­si­o­no­min opin­to­jaan. Hän on opin­to­jen har­joit­te­lua var­ten sel­vit­tä­nyt La­pin päih­de­hoi­don tar­jon­taa.

– Kyl­lä tar­vet­ta oli­si, mut­ta on­ko kyn­nys hoi­toon tu­le­mi­sel­le lii­an kor­kea, Ni­li­vaa­ra poh­tii.

Ni­li­vaa­ran oma ta­ri­na on esi­merk­ki sii­tä, mitä al­ko­ho­li voi vie­dä, ja kuin­ka sen ku­ri­muk­ses­ta voi nous­ta. Per­jan­tai­na Ni­li­vaa­ra on ol­lut rai­tis nel­jän­tois­ta vuo­den ajan. Lä­hes yh­tä mon­ta vuot­ta ku­lui al­ko­ho­lin tuo­mas­sa su­mus­sa.

 Lue maksuton artikkeli kokonaisuudessaan Mari Ni­li­vaa­ra kas­voi al­ko­ho­lis­tis­ta päih­deon­gel­mais­ten aut­ta­jak­si – Vapaa häpeästä (Luoteis-Lappi)

Ni­li­vaa­ra ker­too päih­de- ja pe­li­riip­pu­vuuk­sis­ta Kit­ti­läs­sä 30. elo­kuu­ta.

Mak­su­ton ti­lai­suus al­kaa kel­lo 17.30 val­tuus­to­sa­lis­sa.