Avominne klinikoiden liikevaihto on kasvanut uudella tilikaudella 6kk:n aikana 36% (4-9/ 2020) edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Avominne klinikat on tuottanut vuodesta 2005 laadukkaita ja vaikuttavia riippuvuuksien hoito- ja koulutuspalveluita. Syynä voimakkaaseen kasvuun on korona-ajan tuoma lisääntynyt tarve moderneihin tapoihin hoitaa vaikuttavasti päihde- ja peliriippuvuussairauksia.

Avominne klinikoiden hoitometodiikka on alun perin kehitetty työelämässä oleville päihderiippuvaisille sekä heidän  läheisilleen antamaan apua siinä vaiheessa, kun ihmisellä on vielä ammatti ja perhe tallella. Moderniin sairauskäsitykseen perustuva Avominne-hoito on osoittautunut tehokkaaksi metodiikaksi eri riippuvuuksien ja ryhmien hoidossa. Klinikoita on kuudessa kaupungissa eli toiminta on valtakunnallista.  

 

Laatumme neljä ydintä tärkeysjärjestyksessä

1. Hyvät hoitotulokset, ihmiset saavat katetta toiveilleen

2. Henkilökunta viihtyy työssään

3. Eettinen, henkinen ja taloudellinen hyvinvointi kaikille osapuolille (win-win)

4. Jatkuva laadun tarkkailu

Avominne tähtää toiminnan laajentamiseen niin kotimaassa kuin kansainvälisesti. Yhtiössä toteutetaan seuraavia muutoksia ja nimityksiä laajentumisen mahdollistamiseksi:

Nykyinen toimitusjohtaja ja hall.pj., Avominne klinikoiden perustaja Mika Arramies jättää toimitusjohtajuuden ja jatkaa hallituksen pj:na, tärkeimpänä tehtävänään huolehtia konseptin toimivuudesta.

Uudeksi toimitusjohtajaksi nimitetään 19.10.2020 alkaen HT, TtM, MBA Maarit Sihvonen.

Maarit S.:Olen toiminut yli 15 vuotta johtajana julkisen puolen organisaatioissa ja sote-maailmassa. Tuloksellisuus ja erityisesti vaikuttavuus ovat lempiaiheitani, joita olen myös tutkinut.

Kansainvälisen työn koordinaattoriksi olemme nimittäneet PhD in Theology Silvana Mutalahden.

Silvana M.:Olen asunut kuudessa maassa pääasiassa kehittämässä hankkeita koulutusalalla. Olen myös kehittänyt kursseja maahanmuuttajille joilla riippuvuuksia ja johtanut 12 askeleen ryhmiä eri kielillä.

Kuvassa Vas. HT, TtM, MBA Maarit Sihvonen, hall.pj. Mika Arramies ja PhD in Theology Silvana Mustalahti

Avominnen kansainvälisen työn työryhmä

Avominne klinikoille on perustettu kansainvälisen työn työryhmä suunnittelemaan ja johtamaan Avominne-hoidon konseptin viemistä kansainvälisille markkinoille. Korona on vain lisännyt kansallista ja globaalia tarvetta vaikuttaville päihde- ja muiden riippuvuuksien hoitometoodikoille, tiedolle ja koulutukselle. Avominne klinikoilla on yli 15 vuoden kokemukset ja näytöt maailmanluokan hoitotuloksista.

 

Kuvassa vas., kv-työryhmän Marja Kanu, Mika Arramies ja Silvana Mutalahti