1. Päihderiippuvuuden vaikutukset työelämässä

Päihderiippuvuudella voi olla vakavia vaikutuksia työelämään ja työntekijän hyvinvointiin. Riippuvuus päihteistä tai peliriippuvuus voi aiheuttaa merkittäviä ongelmia työsuorituksessa, poissaoloina ja jopa työpaikan menetyksenä. Päihdeongelmat voivat vaikuttaa myös työyhteisön ilmapiiriin ja työyhteisön toimivuuteen.

Päihderiippuvuuden vaikutukset työelämässä voivat ilmetä muun muassa heikentyneenä työtehona, lisääntyneinä virheinä ja työtapaturmina, sekä lisääntyneinä poissaoloina. Päihteiden käyttö voi vaikuttaa myös työyhteisön ilmapiiriin ja aiheuttaa ongelmia tiimityössä ja vuorovaikutuksessa. Lisäksi päihdeongelmat voivat heikentää työntekijän kykyä hallita stressiä ja johtaa jatkuvaan työssä uupumiseen. Näistä syistä on ensiarvoisen tärkeää tarjota päihde- ja peliriippuvaisille sekä heidän läheisilleen riittävää hoitoa ja tukea heidän kuntoutumisprosessissaan.

2. Avominne klinikoiden ratkaisut päihderiippuvuuteen työelämässä

Avominne klinikat tarjoavat päihde- ja peliriippuvaisille sekä heidän läheisilleen tehokasta Avominne-hoitoa. Avominne-hoito on tuloksellinen hoitomuoto, joka auttaa riippuvaisia saavuttamaan päihteettömän elämän. Hoitomme perustuu yksilölliseen ja kokonaisvaltaiseen lähestymistapaan, jossa huomioimme asiakkaan tarpeet ja elämäntilanteen. Tarjoamme myös työelämän koulutuksia, työnohjausta ja -valmennusta sekä työhyvinvointipalveluja päihde- ja peliriippuvaisille sekä työpaikoille.

Avominne klinikoita on useilla eri paikkakunnilla, kuten Helsingissä, Riihimäellä, Lahdessa, Tampereella, Kokkolassa, Oulussa ja Fuengirolassa. Klinikoidemme asiantunteva henkilökunta koostuu eri alojen ammattilaisista, kuten lääkäreistä, terapeuteista ja hoitajista, jotka ovat erikoistuneet päihdekuntoutukseen ja -hoitoon. Yksilöllisen hoitosuunnitelman avulla pyrimme auttamaan päihde- ja peliriippuvuudesta kärsiviä saavuttamaan koko elämän kattavaa hyvinvointia ja onnellisuutta myös työelämässä.