1. Peliriippuvuus ja sen hoito

Peliriippuvuus on vakava riippuvuushäiriö, joka vaikuttaa yksilöön fyysisesti, henkisesti ja sosiaalisesti. Se aiheuttaa ihmiselle korvaamatonta haittaa sekä itselle että läheisille. Peliriippuvuus voi johtaa vakaviin taloudellisiin ongelmiin, ihmissuhteiden hajoamiseen ja jopa masennukseen ja itsetuhoisiin ajatuksiin. Tämän vuoksi on äärimmäisen tärkeää tunnistaa peliriippuvuus mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja hakea siihen tehokasta hoitoa.

Avominne klinikat on erikoistunut päihde- ja peliriippuvaisten hoitoon tarjoten korkealaatuisia ja tuloksekkaasti testattuja hoitomenetelmiä. Yksi merkittävä yhteistyökumppanimme tällä alalla on Hazelden Foundation, kansainvälisesti tunnettu hoitolaitos, joka on erikoistunut riippuvuushäiriöiden hoitoon. Hazelden Foundation on saanut tunnustusta pitkäaikaisesta osaamisestaan ja menestyksestään päihde- ja peliriippuvaisten hoidossa.

2. Hazelden Foundation

Hazelden Foundation on yksi maailman johtavista riippuvuushäiriöiden hoitokeskuksista, joka on auttanut tuhansia ihmisiä voittamaan päihde- ja peliriippuvuutensa. Hazeldenin hoito-ohjelma perustuu vahvaan tieteelliseen tutkimukseen ja pitkäaikaiseen kokemukseen riippuvuushäiriöiden parissa työskentelystä.

Hazelden Foundationin hoitomenetelmät keskittyvät kokonaisvaltaiseen hoitoon, jossa fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset tekijät huomioidaan. Heidän hoitotiiminsä koostuu alan ammattilaisista, kuten lääkäreistä, psykologeista ja hoitajista, jotka takaavat asiakkaan saavan tarvitsemansa avun ja tuen. Lisäksi Hazelden Foundation tarjoaa myös vertaistukea sekä jatkohoitoa, jotta asiakkaan kuntoutusprosessi olisi mahdollisimman tehokas ja kestävä.

Avominne klinikat yhteistyössä Hazelden Foundationin kanssa pyrkii tarjoamaan suomalaisille päihde- ja peliriippuvaisille laadukkaan ja tuloksekkaan hoidon, joka perustuu viimeisimpään tutkimustietoon ja parhaisiin käytäntöihin. Yhdessä tavoitteena on auttaa asiakkaita elämään päihteettömänä ja täysipainoista elämää.