Avominne klinikat: Päihdeongelman ehkäisy ja työelämän koulutukset

Avominne klinikat on terveydenhuollon yritys, joka erikoistuu päihde- ja peliriippuvaisten hoitoon sekä heidän läheistensä tukemiseen. Yrityksen tarjoama Avominne-hoito on tuloksellinen ja kokonaisvaltainen hoitomuoto, jolla pyritään tukemaan ihmisiä päihdeongelman selättämisessä. Lisäksi Avominne klinikat tarjoaa erilaisia palveluita, kuten työelämän koulutuksia, työnohjausta ja -valmennusta sekä työhyvinvointipalveluita. Yrityksen toimipisteitä löytyy useilta paikkakunnilta Suomesta ja jopa Fuengirolassa, Espanjassa.

Hazelden Foundation: Toivoa ja tukea päihdeongelmaisille

Hazelden Foundation on kansainvälinen organisaatio, joka keskittyy päihdeongelmien ennaltaehkäisyyn ja hoitoon. Yhdysvalloissa vuonna 1949 perustettu organisaatio on noussut maailmanlaajuisesti tunnetuksi ja arvostetuksi päihdetyön ammattilaisten keskuudessa. Hazeldenin lähestymistapa perustuu kokonaisvaltaiseen hoitoon, jossa yhdistyvät lääketieteen, psykoterapian ja vertaistuen elementit.

Hazelden Foundation on kehittänyt useita innovatiivisia hoitomuotoja, joiden avulla päihdeongelmaisia voidaan auttaa. Yksi esimerkki näistä on Minnesota-malli, joka yhdistää toipumisen tukemisen 12 askeleen ohjelmaan sekä ammatilliseen hoitoon. Päihdeongelmaisten kuntoutus tapahtuu turvallisessa ja hoidollisessa ympäristössä, jossa heitä ohjataan kohti terveempää elämää päihteiden ulkopuolella.

Avominne klinikoiden yhteistyö Hazelden Foundationin kanssa

Avominne klinikat on tehnyt yhteistyötä Hazelden Foundationin kanssa päihdeongelmaisten hoitoon liittyvissä koulutuksissaan. Yhteistyön ansiosta Avominne klinikoiden työntekijöillä on mahdollisuus hyödyntää Hazeldenin asiantuntemusta ja hoitokonsepteja oman hoitotyönsä kehittämisessä. Tämä takaa potilaille laadukkaan ja ammattitaitoisen hoidon sekä mahdollistaa uusien hoitomuotojen ja menetelmien käyttöönoton.

Hazelden Foundationin koulutukset tuovat myös lisäarvoa Avominne klinikoiden tarjoamiin työelämän koulutuksiin. Päihdeongelmaiset voivat hyötyä työelämän koulutuksista, jotka auttavat heitä palaamaan takaisin työelämään ja integroitumaan siihen onnistuneesti. Lisäksi työelämän koulutukset antavat työnantajille ja työyhteisöille tietoa ja valmiuksia päihdeongelmien ennaltaehkäisyyn ja tunnistamiseen, luoden näin turvallisemman ja terveellisemmän työympäristön kaikille.