Avominne klinikoiden tuki päihdeongelmaisten läheisille

Avominne klinikat on terveydenhuollon alalla toimiva yritys, joka keskittyy päihde- ja peliriippuvaisten hoitoon sekä heidän läheistensä tukemiseen. Yrityksemme tarjoaa tuloksellista Avominne-hoitoa sekä työelämän koulutuksia ja valmennusta. Lisäksi meillä on toimipisteitä useilla eri paikkakunnilla, kuten Helsingissä, Riihimäellä, Lahdessa, Tampereella, Kokkolassa, Oulussa ja Fuengirolassa.

Avominne klinikoiden tehokas hoitomalli

Avominne klinikat on saavuttanut mainetta päihdeongelmaisten hoitomallillaan, joka perustuu yksilölliseen ja kokonaisvaltaiseen lähestymistapaan. Yksi keskeinen osa hoitoamme on päihdeongelmaisten läheisten tukeminen ja heidän osallistaminen hoitoprosessiin. Tiedämme, että päihdeongelma koskettaa myös läheisiä ja se voi aiheuttaa suurta huolta ja ahdistusta. Siksi haluamme tarjota heille tarvittavaa tukea ja apua.

Hazelden Foundation – Edelläkävijä päihdehoidossa

Hazelden Foundation on merkittävä päihdehoitoon erikoistunut organisaatio Yhdysvalloissa. Se on ollut uraauurtava toimija päihdeongelman hoidossa jo yli 70 vuoden ajan. Hazelden Foundationin hoitomalli pohjautuu kokonaisvaltaiseen lähestymistapaan, jossa yhdistyvät fyysinen, psyykkinen ja henkinen hyvinvointi.

Hazelden Foundationin menetelmät ja filosofiat ovat toimineet inspiraationa myös Avominne klinikoiden hoitomallin kehittämiselle Suomessa. Olemme omaksuneet näkemyksen siitä, että päihdehoito ei ole pelkkää lääketieteellistä hoitoa, vaan siihen tulee sisältyä myös sosiaalisen tuen elementtejä sekä kuntoutuksen tukemista. Olemmekin onnistuneet yhdistämään heidän parhaat käytännöt omaan hoitomalliimme ja tavoitteisiimme.

Läheisten tukeminen päihdeongelman keskellä

Päihdeongelma vaikuttaa läheisiin monella eri tavalla. He voivat kokea huolta ja ahdistusta sekä kenties syyllisyyttä siitä, että eivät ole pystyneet auttamaan läheistään. Avominne klinikat haluaa olla tukena näille läheisille ja tarjota heille mahdollisuuden osallistua hoitoprosessiin ja saada tarvittavaa tukea omassa jaksamisessaan.

Tarjoamme läheisille erilaisia tukipalveluita, kuten vertaistukiryhmiä ja neuvontaa. Näiden avulla läheiset voivat jakaa kokemuksiaan ja saada vertaistukea samassa tilanteessa olevilta. Lisäksi tarjoamme myös yksilöllistä ohjausta ja neuvontaa, jotta läheiset voisivat paremmin ymmärtää päihdeongelmaa ja oppia erilaisia keinoja tukea läheistään.

Avominne klinikoiden panostus läheisten tukemiseen päihdeongelman keskellä on todella tärkeää. Haluamme, että läheiset saavat tarvitsemaansa tukea ja apua, jotta he voisivat paremmin käsitellä omaa tilannettaan ja olla läsnä läheistensä elämässä. Avun saaminen päihdeongelman keskellä on tärkeää niin potilaille kuin heidän läheisilleenkin, ja me Avominne klinikoilla haluamme olla siinä tukena.