Kun pelaaminen muuttuu pakonomaiseksi ja hallitsemattomaksi, se voi johtaa vakaviin taloudellisiin, henkisiin ja sosiaalisiin ongelmiin. Onneksi on olemassa keinoja, joilla peliriippuvuudesta kärsivät voivat saada apua ja tukea. Yksi tehokkaimmista tavoista on vertaistukiryhmien hyödyntäminen. Avominne klinikat tarjoaa hoitoa pelitiippuvuuden kanssa kamppaileville, ja vertaistuki on olennainen osa kokonaisvaltaista, vaikuttavaa ja laadukasta hoito-ohjelmaa.

Avominnen ammatillisesti ohjatut avohoidolliset pienryhmät tarjoavat ainutlaatuisen ympäristön, jossa peliongelmaiset voivat jakaa kokemuksiaan ja oppia toisiltaan. Ryhmässä jokainen ymmärtää toisen haasteet, sillä kaikki ovat kokeneet samankaltaisia tilanteita. Avominnen riippuvuusohjaajilla on jokaisella oma toipumiskokemus riippuvuussairaudesta ammatillisen sotekoulutuksen ja hoitopätevyyden lisäksi. Tämä kaikki luo turvallisen tilan, jossa on helppo avautua ja käsitellä peliriippuvuuden aiheuttamia ongelmia ilman pelkoa tuomitsemisesta.

Vertaistuen merkitys toipumisessa

Toipuminen peliriippuvuudesta on prosessi, joka vaatii aikaa, kärsivällisyyttä ja ennen kaikkea tukea. Vertaistukiryhmät tarjoavat juuri tätä – tukea ja ymmärrystä samassa tilanteessa olevilta ihmisiltä. Avominne klinikoiden vertaistukiryhmät kokoontuvat säännöllisesti, ja niissä keskustellaan avoimesti peliongelman voittamiseen liittyvistä haasteista ja strategioista. Tällainen yhteisöllisyys voi vahvistaa yksilön motivaatiota pysyä erossa pelaamisesta ja edistää positiivista muutosta elämässä.

Ammatillisesti ohjatussa ryhmässä jaettu tieto ja kokemukset ovat korvaamattomia. Ne auttavat yksilöitä ymmärtämään peliriippuvuuden luonnetta ja löytämään uusia tapoja käsitellä stressiä ja muita laukaisevia tekijöitä ilman pelaamista. Avominnen oppimisteoreettinen hoito tarjoaa konkreettisia työkaluja ja tekniikoita, jotka auttavat jäseniä selviytymään päivittäisistä haasteista ja välttämään mahdollisia retkahduksia.

Yhteisöllisyyden ja tuen voima

Yksi vertaisten kanssa työskentelyn suurimmista eduista on yhteisöllisyyden tunne, jonka ne voivat tarjota. Peliriippuvuus voi usein johtaa eristäytymiseen ja yksinäisyyden tunteisiin, mutta vertaisten kanssa ryhmässä jäsenet voivat kokea kuuluvansa yhteisöön, joka ymmärtää ja tukee heitä. Avominne klinikoiden avohoitoryhmät ovat paikkoja, joissa voi solmia uusia ystävyyssuhteita ja saada rohkaisua toipumismatkalla.

Lisäksi Avominnen jatkohoidon aikaiset vertaistukiryhmät toimivat muistutuksena siitä, että toipuminen on mahdollista. Nähdessään toisten edistyvän omassa toipumisessaan, ryhmän jäsenet saavat lisää toivoa ja inspiraatiota omalle matkalleen. Avominne klinikat korostaa, että jokainen toipumistarina on yksilöllinen, ja Avominnen intensiivihoidon jälkeiset vertaistukiryhmät tarjoavat mahdollisuuden oppia muiden kokemuksista ja soveltaa niitä omaan elämään.

Olemme AVI-rekisteröity ammatillinen sote-palveluntuottaja.

Katso täältä kaikki Avominne hoitovaihtoehdot ja niiden hinnat ja ole yhteydessä 045 344 9500.

Tutustu: Terveystilin kautta vuosi korotonta maksuaikaa hoidolle

Avominne klinikoilla on erittäin hyvä mahdollisuus saada hoitorahalle vastetta.