Avominne klinikoiden hoidon kesto

Avominne klinikoiden tarjoama hoidon kesto vaihtelee asiakkaan yksilöllisten tarpeiden mukaan. Päihde- ja peliriippuvuuden hoito on pitkäaikaista ja vaatii aikaa sekä sitoutumista. Avominne-klinikat tarjoavat 12 askeleeseen perustuvaa ohjelmaa, joka auttaa asiakasta pääsemään eroon riippuvuudesta yksi vaihe kerrallaan.

Ensimmäinen askel hoidossa on tietoisuuden herääminen omasta ongelmasta sekä halu ja valmius muutokseen. Tämän jälkeen seuraa jatkohoitojakso, joka kestää yleensä kuuden kuukauden ajan. Jatkohoitovaiheessa keskitytään tukemaan asiakasta päihteettömässä elämässä, opetellaan uusia taitoja ja vahvistetaan sosiaalisia verkostoja. Klinikat tarjoavat myös avomielisyyttä ja tukea 12 askeleeseen perustuvaa kuntoutusmallia noudattaen.

Hoidon menetelmät

Avominne klinikat hoitavat päihde- ja peliriippuvaisia sekä heidän läheisiään monipuolisilla ja tuloksellisilla menetelmillä. Päihdeongelman hoitaminen edellyttää monialaista lähestymistapaa, jossa yhdistyvät lääketiede, psykologia, vertaistuki ja sosiaalityö.

Avominne-klinikoiden hoitotiimi koostuu alan ammattilaisista, kuten lääkäreistä, psykologeista ja päihdetyön erikoisammattilaisista. He tekevät yhteistyötä keskenään ja asiakkaan kanssa luodakseen yksilöllisen hoitosuunnitelman. Hoitoon voi kuulua sekä yksilö- että ryhmäterapiaa, joiden avulla käsitellään addiktiivisia käyttäytymismalleja ja autetaan asiakasta vahvistamaan päihteettömyyttä. Myös läheisiä tuetaan usein osana kokonaishoitoa.

Lisäksi Avominne-klinikat tarjoavat työelämän koulutuksia, työnohjausta ja -valmennusta sekä työhyvinvointipalveluja. Tavoitteena on asiakkaan kokonaisvaltainen hyvinvointi, jotta he voivat palata takaisin terveeseen arkeen päihteettömänä ja pelivapaana.