AVOMINNE KLINIKOIDEN, SM-LIIGAN JA SUOMEN JÄÄKIEKKOILIJAT RY:N (SJRY) YHTEISTYÖSOPIMUS HOITOONOHJAUKSISTA

 

Hoitoonohjauksesta yleisesti

 

Hoitoonohjausjärjestelmä kehitettiin Suomeen 1970-luvulla vastaamaan työelämässä esiintyviin, päihteidenkäytöstä johtuviin ongelmiin. Hoitoonohjaus herätti tuolloin runsaasti keskustelua eikä siitä loppujen lopuksi muodostunut sellaista mallia, joka olisi konkreettisesti helpottanut niitä ongelmia, mitä tarkoitusta varten se alun perin luotiin. Hoitoonohjaus keskittyi monesti jo pitkään kehittyneisiin päihdeongelmiin, jolloin työkykyä ylläpitävät toimenpiteet eivät johtaneet enää toivottuun tulokseen vaan pikemminkin syrjäytymiseen sekä työelämästä, että muustakin sosiaalisesta elämästä. Päihdesairauksien vaikeasti hoidettavan luonteen vuoksi nousi hoitoonohjausjärjestelmään liittyvissä keskusteluissa yhä enemmän esille ongelmien ennaltaehkäisy.

 

Avominne klinikoiden, SM-liigan ja SJRY:n eli pelaajayhdistyksen kesken on solmittu yhteistyösopimus riippuvuussairauksien, kuten päihde- ja peliriippuvuuden ennaltaehkäisevyydestä koulutuksen ja tiedon avulla sekä hoitoonohjausmallista, jolla on tarkoitus turvata pelaajan ja muun henkilöstön työura ja terveys, jos sairaus on puhjennut ja riippuvuus tullut näkyväksi käyttäytymisoireineen. Avominne klinikoiden koulutuksen tarkoitus on tunnistaa riippuvuudet työyhteisössä ja oppia ottamaan asia rakentavalla tavalla puheeksi. Välittäminen on avainsana.

 

Sopimuksen tarkoituksena on tuottaa näkyvää eettistä ja henkistä hyvinvointia kaikille osapuolille. Yhteysmiehenä toimii ja koko järjestelmän koordinoinnista vastaa Avominne klinikoiden asiakkuuspäällikkö Marko Jantunen.

 

”Olen tästä päivästä niin ylpeä ja onnellinen. Tämä on elämäni tärkein asia missä olen ollut mukana vaikuttamassa. Tämä tulee vaikuttamaan tulevaisuudessa seurojen ja pelaajien elämään ja koko lajiin. Jääkiekko osoitti tässäkin asiassa miksi se on lippulaiva ja ykköslaji Suomessa. Me välitämme ja haluamme, että tuote, laji, seurat ja pelaajat voivat hyvin ja että vanhemmat voivat turvallisesti ohjata nuoria harrastamaan tätä upeaa harrastusta ja lajia. Osasta heistä tulee lajiin ammattilaisia ja heidän työuransa turvaamisesta tässä on kyse. Mielestäni sopimuksen tärkein asia on ennaltaehkäisevyys. On tärkeää tuoda oikea tieto kaikille lajin parissa toimiville johtajille, lääkäreille, valmentajille, pelaajille ja huoltajille. Kun tieto lisääntyy koulutuksen kautta, osaavat seurat ja pelaajat toimia oikein mikäli apua tarvitaan.” kertoo Jantunen.

 

 

Lisätietoja saatte tarvittaessa alle olevilta.

 

Helsinki 11.12.2018

 

         Avominne klinikat                           SM-Liiga                       SJRY

 

Mika Arramies     Marko Jantunen        RikuKallioniemi       Jarmo Saarela

 

toimitusjohtaja    koordinaattori           toimitusjohtaja        toiminnanjohtaja