Hanna Herno

Hanna Herno

Psykologi

Hanna Herno

Hei! Olen Hanna, äiti, ihminen, nainen, kokija, ajattelija. Koulutukseltani olen psykologi, ja tässä työssä kokemuksen polkua on kertynyt pian seitsemäntoista vuotta.

Kohtaan työssäni ihmisiä, joiden psykologisessa auttamisessa omien vaikeiden kokemusten ja tunteiden hyväksyminen ja uudenlainen kohtaaminen ovat osoittautuneet tärkeiksi johtoajatuksiksi. Työssä kohtaamieni ihmisten kokemuksia taustoittavat vaikeat ihmissuhdekokemukset ja lähisuhdeväkivalta, muut psyykkiset traumakokemukset sekä itsetunnon ja tunteiden käsittelyn pulmat – ja samaan aikaan selviytymisen voimavarat. Etsin yhdessä asiakkaideni kanssa voimavaroja luovia itsen ja muiden kokemisen, ymmärtämisen, ajattelun ja toimimisen tapoja. Kehollisuus, toiminnallisuus ja aistillisuus ovat kokemisen ydintä ja aina läsnä tässä löytämisessä.

Työssäni olen oppinut eniten ihmisiltä. Olen oppinut, että tarina, joka on kerrottu liian aikaisin, voidaan kertoa uudelleen. Sietämättömiltä tuntuvat tunteet voivat muovautua voimavaroiksi ja arvostavan itsen kohtaamisen välineiksi. Se vaatii uskallusta kohdata ja ymmärtää omia kokemuksia ja tunteita nykyhetkessä, surra vaille jäämisen kokemuksia, olla totta itselleen ja antaa anteeksi. Oma sisäinen käsikirjoitus voi tulkkiutua elämässä vähitellen uudelleen inhimillisemmin, rakentavammin ja oikeudenmukaisemmin.

En lakkaa hämmästelemästä ihmisessä olevaa voimaa, uskallusta ja tahtoa oman tarinan kohtaamisessa ja uuden kertomisen tavan löytämisessä. Jos koet, että tarvitset tukea tähän löytämiseen, työskentelen kanssasi sitä kohti.

Asiakastyön lisäksi toimin Avominne klinikoilla mielenterveyspuolen konsulttina, työnohjaajana ja työyhteisövalmentajana.