Miten päihderiippuvuus vaikuttaa sairastuneeseen?

Päihderiippuvuus on vakava sairaus, joka vaikuttaa monin tavoin sairastuneeseen. Päihteiden käytön jatkuminen vaikuttaa negatiivisesti sekä fyysiseen että psyykkiseen terveyteen. Päihderiippuvuuden aiheuttama riippuvuus voi vaikuttaa sairastuneen kykyyn hallita omaa käyttäytymistään ja tehdä järkeviä päätöksiä arjessaan. Tämä johtaa usein sosiaalisiin ongelmiin, kuten työpaikan menetykseen tai ihmissuhteiden heikentymiseen. Päihderiippuvuus voi myös aiheuttaa vakavia terveysriskejä ja johtaa erilaisiin sairauksiin tai vaurioihin elimistössä.

Avominne klinikat tarjoaa päihdehuollon palveluita, joiden avulla sairastunut voi saada tarvitsemaansa apua ja tukea päihderiippuvuuden hoitamiseen. Klinikan tavoitteena on auttaa sairastunutta päihderiippuvuuden hoidossa ja tarjota hänelle mahdollisuus palata terveempään ja tasapainoisempaan elämään. Avominne-hoidossa hyödynnetään erilaisia terapeuttisia menetelmiä, kuten yksilö- ja ryhmäterapiaa, sekä tarvittaessa lääkehoidon tukea. Asiantunteva hoitohenkilökunta auttaa sairastunutta tunnistamaan päihteidenkäyttöön liittyvät syvemmät syyt ja tarjoaa työkaluja päihderiippuvuudesta toipumiseen.

Miten päihderiippuvuus vaikuttaa läheisiin?

Päihderiippuvuus ei vaikuta ainoastaan sairastuneeseen, vaan sillä on myös merkittäviä vaikutuksia läheisiin. Päihteiden käytön aiheuttama epävakaus ja arvaamattomuus voivat luoda huolta ja pelkoa läheisille. Sairastuneen käyttäytymisessä saattaa ilmetä häiriöitä, kuten aggressiivisuutta tai impulsiivisuutta, jotka voivat vaikuttaa läheisten fyysiseen ja psyykkiseen hyvinvointiin. Tämä voi johtaa lisääntyneeseen stressiin, masennukseen sekä mielenterveysongelmiin läheisillä.

Avominne klinikat tarjoaa myös tukea päihderiippuvaisen läheisille, jotta he voisivat paremmin ymmärtää läheisensä sairauden luonnetta. Klinikoiden tavoitteena on auttaa läheisiä käsittelemään omia tunteitaan, kuten syyllisyyttä tai ahdistusta, ja tarjota työkaluja arjen haasteiden kohtaamiseen. Avominne-klinikoilla järjestetään myös ryhmäterapiaa, jossa läheiset voivat jakaa kokemuksiaan ja saada vertaistukea saman kokeneilta.