Kelan rahoittaman 2,5 vuotisen nuorten PURA- hankkeen loppuseminaari pidettiin Ylivieskassa 23.5.2017. Purassa on yhdistetty moniongelmaisten nuorten ammatillista kuntoutusta Avominnen päihdehoitoon. Tulokset ovat todella rohkaisevia ja Avominnen avohoitomalli olisi sovellettavissa myös aikuisten työelämävalmennuksen osaksi. Kelan lisäksi muut hankkeen yhteistyötahot olivat Sytyke Centre, Avominne päihdeklinikka ja Kallion kuntayhtymä. Lue KELA:n loppuraportti.

Avominne järjestää koulutuksia, joissa opetetaan käyttämään Avominnen Pura-hankkeessa käyttämää metodiikkaa. Koulutus on suunnattu esim. lastensuojeluyksiköille ja jälkihuollolle ja niille organisaatioille, jotka haluavat kehittää Nuorten hoitopalveluja moniammatillisena yhteistyönä Pura-hankkeen tuloksien suuntaan. Lisätietoja koulutuksesta antaa: Mika Arramies