Avominne klinikka – Päihde- ja peliriippuvuuden hoito Minnesota-mallilla

Päihde- ja peliriippuvuus ovat vakavia sairauksia, jotka vaikuttavat monen ihmisen elämään niin henkilökohtaisella kuin ammatillisellakin tasolla. Suomessa on kuitenkin tarjolla laadukasta hoitoa näihin riippuvuuksiin Avominne klinikoilla, jotka tarjoavat tuloksekasta Avominne-hoitoa päihde- ja peliriippuvaisille sekä heidän läheisilleen. Avominne klinikat ovat tunnettuja Minnesota-mallin mukaisesta hoitokäytännöstään ja tarjoavat palveluitaan kuudella eri paikkakunnalla, jotta mahdollisimman moni saa hoitoa tarpeisiinsa sopivalla sijainnilla.

Kokonaisvaltaista hoitoa ja tuki koko hoitoprosessin ajan

Avominne klinikat tarjoavat päihde- ja peliriippuvaisille sekä heidän läheisilleen kokonaisvaltaista hoitoa, joka perustuu Minnesota-malliin. Hoitomalli hyödyntää kokemuksellista oppimista, kuntoutusta sekä vertaistukea päihteistä tai peliriippuvuudesta toipumiseksi. Hoitoprosessi alkaa yksilöllisellä hoitosuunnitelmalla, joka rakennetaan huomioiden jokaisen asiakkaan yksilölliset tarpeet ja toiveet. Hoitoon kuuluu terapiakäyntejä, ryhmämuotoista kuntoutusta, vertaistukiryhmiä sekä erilaisia tukipalveluita, jotka tukevat riippuvuudesta toipumista sekä jälkihoitoa.

Avominne klinikoiden hoitohenkilökunta koostuu alan kokeneista ammattilaisista, jotka ovat erikoistuneet päihde- ja peliriippuvuuden hoitoon. He tukevat ja ohjaavat jokaisen asiakkaan toipumismatkalla tarjoten ammattitaitoista hoitoa ja ymmärrystä päihde- ja peliriippuvuudesta kärsivien tarpeita kohtaan. Hoitojakson aikana asiakkaat saavat myös tarvittavaa tukea heidän läheistensä ja tukiverkostonsa kanssa, jotta myös he voivat olla mukana tukemassa toipumista.

Tarjoamme tukea myös työelämään

Avominne klinikat tarjoavat päihde- ja peliriippuvuuden hoitojen lisäksi myös laajan valikoiman työelämän koulutuksia, työnohjausta ja -valmennusta sekä työhyvinvointipalveluita. Tämä tukee päihde- ja peliriippuvaisia asiakkaitamme jatkamaan päihteettömällä ja tasapainoisella elämällä myös työelämän kontekstissa. Tuemme asiakkaitamme työnhaussa, työssä jaksamisessa ja työhönpaluussa, jotta he voivat saavuttaa omat työelämään liittyvät tavoitteensa.<p