Päihdeongelmainen henkilö kärsii moninaisista fyysisistä, psyykkisistä ja sosiaalisista haasteista. Toipumisen kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että läheiset ja lähipiiri tukevat päihdeongelmaista henkilöä hoitoon lähtöön.

Millaista tukea läheisiltä päihderiippuvaiselle?

Päihdeongelmasta kärsivän läheisen auttaminen voi tuntua haastavalta ja jopa epätoivoiselta tehtävältä, mutta pienillä teoilla voi olla suuri merkitys toipumisprosessissa. Ensinnäkin, osoita välittämistä ja myötätuntoa. Anna päihdeongelmaiselle tuntea, että hän on tärkeä ja että välität hänen hyvinvoinnistaan. Tiedosta myös omat rajasi ja älä syyllistä päihdeongelmaista henkilöä, mutta älä myöskään anna periksi, vaan rohkaise häntä hakemaan apua.

Toiseksi, pyri ymmärtämään päihdeongelmaan liittyviä haasteita. Opiskele aiheesta ja perehdy päihdeongelman syihin ja seurauksiin. Tietämys auttaa sinua kommunikoimaan päihdeongelmaisen henkilön kanssa avoimesti ja ohjaamaan häntä hyvän ammatillisen hoitoavun piiriin Avominne klinikoille. Avominne klinikoilla on lukuisia eri vaihtoehtoja hoidoissa aina Riihimäen Minnesota-mallisen 28 vuorokauden hoidosta, päivätyössä käynnit mahdollistavista ilta-avohoidoista aina etäohjauksissa tapahtuviin hoitoihin. Myös läheisille on tarjolla omia hoitoja. Kun olet halukas suuntautumaan hoitoon lähtöön tai ohjaamaan läheistä sinne, voit soittaa Avominne klinikoiden valtakunnalliseen numeroon ma-su klo 10-21, puh. 045 344 9500.