Päihderiippuvuus vaikuttaa läheisiin

Päihderiippuvuus on vakava sairaus, joka vaikuttaa paitsi riippuvaisen omaan elämään, myös hänen läheisiinsä. Kun läheinen kamppailee päihdeongelman kanssa, koko perheen tai lähipiirin arki voi häiriintyä ja joutua kriisiin. Läheiset kokevat usein huolta, pelkoa, turhautumista ja avuttomuutta nähdessään läheisensä kärsivän. Tässä tilanteessa on tärkeää tukea lähimmäisiä ja auttaa heitä löytämään keinoja käsitellä päihderiippuvuutta.

Avominne klinikat on terveydenhuoltoalan yritys, joka tarjoaa päihde- ja peliriippuvaisille sekä heidän läheisilleen laadukasta ja tuloksekasta hoitoa. Yksi Avominne klinikoiden tärkeimmistä tehtävistä on tukea läheisiä, jotta he voivat olla vahvasti mukana päihderiippuvaisen hoitopolussa. Läheisiin vaikuttavat päihderiippuvuuden seuraukset ovat moninaiset, ja siksi heidän roolinsa hoitoprosessissa on merkittävä.

Läheisriippuvuus

Päihderiippuvuuden aiheuttamat haitat eivät rajoitu vain riippuvaiseen itseensä, vaan ne vaikuttavat myös hänen läheisiinsä. Läheisriippuvuus on yksi yleinen reaktio päihderiippuvaiseen lähipiirissä. Läheisriippuvuus ilmenee usein tarpeena kontrolloida päihderiippuvaista ja hänen käytöstään sekä liiallisena huolehtimisena, jossa läheinen unohtaa omat tarpeensa.

Avominne klinikat tarjoaa läheisille tukea ja ohjausta läheisriippuvuuden kohtaamiseen ja siitä toipumiseen. Ammattitaitoiset työntekijät auttavat läheisiä asettamaan omat rajansa ja huolehtimaan myös itsestään. Avominne klinikoilla järjestetään läheisille ryhmäterapiaa, jonka tavoitteena on tarjota vertaistukea ja työkaluja läheisriippuvuuden purkamiseen. Läheisille tarjottava hoito on keskeistä päihderiippuvaisen kuntoutumisen ja toipumisen kannalta, sillä vahvalla tukiverkostolla on suuri vaikutus riippuvaisen hyvinvointiin.