Mika Arramies

Mika Arramies

hall.pj., yrittäjä, LH, PAT, työnohjaaja (STOry), koulutus, asiantuntija, Avominne-konsepti

Mika Arramies

Hei! Olen Avominne klinikoiden perustaja, hall.pj. sote-yrittäjä ja -ammattilainen. Vuodesta 2001 olen kehittänyt itseäni riippuvuussairauksien mekanismien asiantuntijana sekä vaikuttavien hoitometodiikkojen kehittäjänä. Vastaan Avominne-hoidon konseptista, hanke- ja projektisuunnittelusta, luennoin ja koulutan ympäri Suomea sekä myös Espanjassa. Olen osa Avominne klinikoiden kansainvälisen työn tiimiä. Lue: Avominne klinikat aloitti hoito- ja koulutustoiminnan myös Aurinkorannikolla.

Parhaimmillani koen olevani kokonaisuuksien hahmottamisessa, tilannekuvien luomisessa, ryhmänohjaustyössä, johtamisessa ja uuden luomisessa yhteistyössä muiden kanssa. Perustamani Avominne klinikoiden hoidon vaikuttavuustuloksiin alkuajoista lähtien (2005-2017) voit tutustua täällä.

Riippuvuussairauksien sekä niiden hoidon asiantuntijuuden (tekemäni päihderiippuvuuden holistinen, moderni ja tieteeseen perustuva sairauskäsitys vuonna 2006, Viimeinen pisara -tietokirja 2013) lisäksi opiskelin Maria Akatemiassa 2,5 vuoden ajan työnohjauskoulutuksessa yhteisödynamiikan ja johtajuuden kehittämisoppeja. Maria Akatemian ihmisyyteen, kokonaisvaltaiseen ihmiskäsitykseen ja psykodynaamiseen viitekehykseen perustuva työnohjauskoulutus on antanut syvyyttä omaankin johtamiseen. Työhön liittyvien tunteiden, asioiden ja ilmiöiden käsittely ja yksilöllinen sekä yhteisöllinen oppiminen on kokonaisvaltaista tehokkuusajattelua nyt ja tulevaisuudessa. Keveämmillä harteilla pystyy keskittymään olennaiseen, fokusoimaan ja priorisoimaan paremmin.

Perustin Avominne klinikat v. 2005 “sydänorganisaatioksi” tuottamaan riippuvuussairauksien oppimisteoreettisella hoidolla vaikuttavuustuloksia, joihin yhteiskuntamme tarjoama ammattilaisten sote-koulutus ei silloin, eikä vielä nykyäänkään pysty. Nyt, kun Avominnen hoitotyö on tuottanut yli 16 vuoden ajan modernine sairauskäsityksineen erinomaista vaikuttavuutta, näitä tiedollisia ja taidollisia elementtejä on alettu siirtää yhteiskuntamme sote-koulutuksiin mikä oli “sydänorganisaatio” ajatuksen tavoitteenakin. Sote-alan henkilöstö, riippuvuussairauksia sairastavat sekä heidän läheisensä kärsivät, jos yhteiskunnalla ei ole tarjota hyvää tai jopa parasta hoitotietoa, työvälineitä avun antamiseen ja ongelmien sekä sairauksien hoitamiseen. Uuden sote:n tuomat hoitojen vaikuttavuustavoitteet luovat positiivisia odotuksia tulevaisuuden muutoksesta parempaan suuntaan. Aloitankin tämän toivon innoittamana sosionomi-opinnot 1/2022. Koulutuksista ja opinnoista toki saa, mutta niiden kautta voi myös antaa ja jakaa tietoa.

Asiantuntijuus, vuosien ryhmäohjaukset ja ryhmädynamiikan tuntemus sekä yli 30 vuoden yrittäjäkokemukset ovat antaneet pohjaa toimia haasteellisissakin työelämän tehtävissä. Luottamustehtäviä 2019 – : Etelä-Helsingin Yrittäjien hallituksen jäsen, Uudenmaan alueen Yrittäjien sote-johtoryhmä, Päijät-Hämeen Yrittäjät sote-ryhmä, Hämeen Yrittäjien nimikkoyrittäjä, Suomen Päihderiippuvaiset ry asiantuntija (Hoito-opas päihderiippuvuussairauksiin), Suomen Työnohjaajat ry (STOry) sote-ydinryhmä, KEHYS-hanke ohjausryhmä (Sote-alan TKI-kehittämishanke www.tays.fi/kehys ), Vastaisku syrjäytymiselle ry hallitus (asunnottomien päihderiippuvaisten auttaminen Helsingissä). Lue viimeisin kolumnini 19.11.2021 (Fuengirola.fi -lehti) Riippuvuudet hallitsevat elämäämme -mitä tämä tarkoittaa toimivien sotepalvelujen kannalta.

Elokuussa 2020 Suomen Yrittäjät myönsivät minulle Timanttiristin 30-vuotisesta yrittäjyydestäni sekä sain kunnian olla sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekosen nimikkoyrittäjä.