Mika Arramies

Mika Arramies

Hall.pj., yrittäjä, MtpLH, PAT, sosiaaliohj, työnohjaaja (STOry), koulutus, asiantuntija, Avominne-konsepti

Mika Arramies

Hei! Olen Avominne klinikoiden perustaja, hall.pj. sote-yrittäjä ja -ammattilainen. Vuodesta 2001 olen kehittänyt itseäni riippuvuussairauksien mekanismien asiantuntijana sekä vaikuttavien hoitometodiikkojen kehittäjänä. Vastaan Avominne-hoidon konseptista, hanke- ja projektisuunnittelusta, luennoin ja koulutan ympäri Suomea.

Parhaimmillani koen olevani kokonaisuuksien hahmottamisessa, tilannekuvien luomisessa, ryhmänohjaustyössä, johtamisessa ja uuden luomisessa yhteistyössä muiden kanssa. Perustamani Avominne klinikoiden Avominne-hoidon vaikuttavuustuloksiin alkuajoista lähtien (2005-2017) voit tutustua täällä.

Riippuvuussairauksien sekä niiden hoidon asiantuntijuuden (tekemäni päihderiippuvuuden holistinen, moderni ja tieteeseen perustuva sairauskäsitys vuonna 2006, Viimeinen pisara -tietokirja 2013) lisäksi opiskelin Maria Akatemiassa 2,5 vuoden ajan työnohjauskoulutuksessa yhteisödynamiikan ja johtajuuden kehittämisoppeja. Maria Akatemian ihmisyyteen, kokonaisvaltaiseen ihmiskäsitykseen ja psykodynaamiseen viitekehykseen perustuva työnohjauskoulutus on antanut syvyyttä omaankin johtamiseen. Työhön liittyvien tunteiden, asioiden ja ilmiöiden käsittely ja yksilöllinen sekä yhteisöllinen oppiminen on kokonaisvaltaista tehokkuusajattelua nyt ja tulevaisuudessa. Keveämmillä harteilla pystyy keskittymään olennaiseen, fokusoimaan ja priorisoimaan paremmin.

Perustin Avominne klinikat v. 2005 “sydänorganisaatioksi” tuottamaan riippuvuussairauksien oppimisteoreettisella hoidolla vaikuttavuustuloksia, joihin yhteiskuntamme tarjoama ammattilaisten sote-koulutus ei silloin, eikä vielä nykyäänkään pysty. Nyt, kun Avominnen hoitotyö on tuottanut yli 18 vuoden ajan modernine sairauskäsityksineen erinomaista vaikuttavuutta, näitä tiedollisia ja taidollisia elementtejä on alettu siirtää yhteiskuntamme sote-koulutuksiin mikä oli “sydänorganisaatio” ajatuksen tavoitteenakin. Sote-alan henkilöstö, riippuvuussairauksia sairastavat sekä heidän läheisensä kärsivät, jos yhteiskunnalla ei ole tarjota hyvää tai jopa parasta hoitotietoa, työvälineitä avun antamiseen ja ongelmien sekä sairauksien hoitamiseen. Uuden sote:n tuomat hoitojen vaikuttavuustavoitteet luovat positiivisia odotuksia tulevaisuuden muutoksesta parempaan suuntaan. Aloitinkin tämän toivon innoittamana sosionomi-opinnot 1/2022. Koulutuksista ja opinnoista toki saa, mutta niiden kautta voi myös antaa ja jakaa tietoa. Lue sosionomi-opintojeni pienoistutkielma, selvitys päihdehaitoista, kustannuksista ja ratkaisuista: 13.000 000 000 euroa vuodessa haittakuluihin – leikkaukset pahoinvointiin hoitovaikuttavuudella.

Asiantuntijuus, vuosien ryhmäohjaukset ja ryhmädynamiikan tuntemus sekä yli 30 vuoden yrittäjäkokemukset ovat antaneet pohjaa toimia haasteellisissakin työelämän tehtävissä. Luottamustehtäviäni: KELA rahoitteisen moniongelmaisten nuorten 2,5 vuotisen PURA-hankkeen ohjausryhmän varapj., Pirkanmaan sote-ekosysteemien ja niiden johtamisjärjestelmien rakentamisen KEHYS-hankkeen ohjausryhmä (Sote-alan TKI-kehittämishanke www.tays.fi/kehys ), Tampereen kaupungin Mielenterveys- ja päihdeneuvosto, Suomen Työnohjaajat ry (STOry) sote-ydinryhmä, Etelä-Helsingin Yrittäjien hallituksen jäsen, Uudenmaan alueen Yrittäjien sote-johtoryhmä, Päijät-Hämeen Yrittäjät sote-ryhmä, Hämeen Yrittäjien nimikkoyrittäjä, potilasjärjestö Suomen Päihderiippuvaiset ry asiantuntija (Hoito-opas päihderiippuvuussairauksiin), Vastaisku syrjäytymiselle ry hallitus ja varapj. (asunnottomien päihderiippuvaisten auttaminen Helsingissä).

Lue kolumnini 19.11.2021 (Fuengirola.fi -lehti) Riippuvuudet hallitsevat elämäämme -mitä tämä tarkoittaa toimivien sotepalvelujen kannalta. Pirkanmaan Yrittäjät -lehdessä julkaistiin 16.8.2022 kolumnini: Retoriikka ohjailee meitä tiedon sijaan -tehottomuuden kallis multihuipentuma.

Elokuussa 2020 Suomen Yrittäjät myönsivät minulle Timanttiristin 30-vuotisesta yrittäjyydestäni sekä sain kunnian olla sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekosen nimikkoyrittäjä.