Peliriippuvuuden tunnistaminen

Rahapeliriippuvuus on sairaus, joka vaikuttaa merkittävästi henkilön elämään ja hyvinvointiin. Avominne klinikat tarjoavat hoitopalveluja niille, jotka kamppailevat peliongelman kanssa. Tunnistaminen on ensimmäinen askel kohti toipumista. Rahapeliriippuvuus voi ilmetä monin eri tavoin, kuten jatkuvana ajatuksena pelaamisesta, tarpeena pelata yhä suuremmilla panoksilla tai epäonnistuneina yrityksinä vähentää pelaamista.

Yksi merkki siitä, että pelaaminen on muuttunut ongelmalliseksi, on se, kun se alkaa vaikuttaa negatiivisesti henkilön arkielämään. Tämä voi tarkoittaa taloudellisia vaikeuksia, ihmissuhdeongelmia tai työssä suoriutumisen heikkenemistä. Kun pelaaminen vie suuren osan ajasta ja resursseista, on syytä pysähtyä miettimään, onko kyseessä vakava peliongelma.

Pelaamisen seuraukset arkielämässä

Peliongelman vakavuutta arvioitaessa on tärkeää tarkastella, miten pelaaminen vaikuttaa henkilön arkielämään. Avominne klinikat kohtaavat usein tilanteita, joissa asiakkaat kertovat menettäneensä hallinnan pelaamisen suhteen. Tämä voi ilmetä esimerkiksi velkaantumisena, valehteluna läheisille pelaamisen määrästä tai muista ongelmista, jotka ovat seurausta pelaamisesta.

Lisäksi, jos pelaaminen aiheuttaa ahdistusta, unettomuutta tai masennusta, on kyseessä merkkejä peliriippuvuuden oireista. Tällöin on tärkeää hakea apua ammattilaisilta, kuten Avominne klinikoiden asiantuntijoilta, jotka ymmärtävät peliriippuvuuden monimuotoisuuden ja tarjoavat asiantuntevaa hoitoa, ohjausta ja tukea toipumiseen ja elämän jälleenrakentamiseen.

Apua ja tukea peliriippuvuuteen

Avominne klinikoiden peliriippuvuuden hoidon ammatillisissa ohjauksissa opitaan ymmärtämään peliriippuvuuden syitä ja seurauksia sekä saadaan työkaluja ongelman hallintaan. Hoito voi sisältää yksilöllistä ohjausta, ryhmäohjausta tai muita hoitomuotoja, kuten etäohjauspalveluita, jotka on suunniteltu auttamaan peliriippuvuuden kanssa kamppailevia henkilöitä.

On tärkeää muistaa, että peliongelman kanssa ei tarvitse jäädä yksin. Avominne klinikoiden asiantuntijat ovat valmiita tukemaan ja ohjaamaan kohti terveempää ja tasapainoisempaa elämää ilman peliriippuvuuden aiheuttamaa taakkaa. Oikeanlaisen avun ja tuen avulla on mahdollista löytää tie ulos peliongelmasta ja rakentaa uusi, pelaamaton tulevaisuus.

Elämänlaadun parantaminen

Peliriippuvuudesta toipuminen ei ole pelkästään pelaamisen lopettamista, vaan myös elämänlaadun parantamista. Avominne klinikat painottavat kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin merkitystä toipumisprosessissa. Tämä tarkoittaa tasapainoisen arjen rakentamista, jossa on tilaa terveille harrastuksille, sosiaalisille suhteille ja itsestä huolehtimiselle.

Toipumisprosessi voi avata ovia uusiin harrastuksiin ja kiinnostuksen kohteisiin, jotka tuovat iloa ja tyydytystä elämään ilman pelaamista. Avominne klinikoiden tavoitteena on auttaa asiakkaita löytämään uusia tapoja nauttia elämästä ja kohdata haasteita terveellä ja rakentavalla tavalla.

Toipumisen tukeminen yhteisöllisesti

Toipuminen peliriippuvuudesta on usein pitkä ja haastava prosessi, joka vaatii tukea ja ymmärrystä myös läheisiltä. Avominne klinikat korostavat yhteisöllisyyden merkitystä toipumisessa. Läheisten osallistuminen hoitoprosessiin voi olla arvokasta, sillä se lisää ymmärrystä peliriippuvuudesta ja vahvistaa tukiverkostoa.

Yhteisöllinen tuki ilmenee myös Avominnen omissa vertaistukiryhmissä, joissa toipujat voivat jakaa kokemuksiaan ja oppia toisiltaan. Avominne klinikat tarjoavat alustan, jossa peliriippuvuudesta toipujat voivat oppia yhdessä ja tukea toisiaan matkalla kohti pelivapaata elämää.

Avominne klinikat on AVI-rekisteröity ammatillinen sote-palveluntuottaja.

Katso täältä kaikki Avominne hoitovaihtoehdot ja niiden hinnat ja ole yhteydessä 045 344 9500.

Tutustu: Terveystilin kautta vuosi korotonta maksuaikaa hoidolle

Avominne klinikoilla on erittäin hyvä mahdollisuus saada hoitorahalle vastetta.