Mikä on päihderiippuvuus?

Päihderiippuvuus on vakava sairaus, joka vaikuttaa sekä fyysiseen että psyykkiseen hyvinvointiin. Päihderiippuvuus tarkoittaa sitä, että henkilö on riippuvainen päihteistä, kuten alkoholista, huumeista tai lääkkeistä, ja että hänen käytöksensä on hallitsematonta ja haitallista itselle ja läheisille. Riippuvuus kehittyy usein ajan kuluessa ja se voi vaikuttaa merkittävästi henkilön elämänlaatuun ja hyvinvointiin.

Päihderiippuvuudelle on tyypillistä, että henkilö ei kykene lopettamaan päihteiden käyttöä vaikka tietää sen olevan hänelle haitallista. Riippuvuus voi aiheuttaa vakavia terveysongelmia, kuten maksasairauksia, aivovaurioita ja psyykkisiä häiriöitä. Lisäksi päihderiippuvuus voi vaikuttaa negatiivisesti ihmissuhteisiin, työ- ja opiskelukykyyn sekä taloudelliseen tilanteeseen.

Avohoito päihderiippuvuudessa

Avohoito päihderiippuvuudessa tarkoittaa hoitoa, joka toteutetaan avohoidon muodossa, eli henkilö ei tarvitse sairaalahoitoa vaan hän voi asua kotonaan tai muussa sopivassa ympäristössä. Avohoito on usein suositeltava vaihtoehto päihdetyön ammattilaisille, sillä se mahdollistaa henkilökohtaisen vapauden säilyttämisen ja arjen toiminnoissa osallistumisen samalla kun saa tarvittavaa hoitoa ja tukea.

Avohoidon tavoitteena on auttaa päihderiippuvaista itsenäisesti pysymään raittiina ja vähentämään haitallista päihteiden käyttöä. Hoito suunnitellaan yksilöllisesti ja siihen voi sisältyä erilaisia terapioita, kuten yksilöterapiaa, ryhmäterapiaa ja perheterapiaa. Lisäksi avohoitokäynneillä seurataan päihderiippuvaisen terveydentilaa ja tuetaan häntä muun muassa päihteettömän elämäntavan omaksumisessa ja sosiaalisten verkostojen rakentamisessa.