Miten Avominne-hoito eroaa perinteisistä päihdehoitomuodoista?

Terveydenhuoltoalalla toimiva Avominne klinikat tarjoaa päihde- ja peliriippuvaisille sekä heidän läheisilleen innovatiivista ja tuloksellista Avominne-hoitoa. Mutta miten tämä hoitomuoto eroaa perinteisistä päihdehoitomuodoista? Tässä artikkelissa tarkastelemme tätä kysymystä tarkemmin.

Kattava tuki ja yksilöllinen hoitosuunnitelma

Avominne-hoidon yksi keskeisimmistä eroavaisuuksista perinteisiin päihdehoitomuotoihin on sen yksilöllisyydessä ja kokonaisvaltaisessa tukemisessa. Avominne klinikat tarjoavat asiakkailleen yksilöllisiä hoitosuunnitelmia, jotka rakennetaan jokaisen henkilökohtaisesta tilanteesta lähtien. Tällainen yksilöllinen lähestymistapa mahdollistaa sen, että jokainen asiakas saa juuri heidän tarpeisiinsa sopivaa apua.

Hoitosuunnitelmaan sisältyy erilaisia elementtejä, jotka auttavat päihde- ja peliriippuvaista toipumaan ja pysymään raittiina. Näitä ovat esimerkiksi yksilöterapia, ryhmäterapia, vertaistuki, läheisten tuki sekä erilaiset psykososiaaliseen tukeen keskittyvät palvelut. Avominne klinikat panostavat hoitoprosessiin myös työelämässä, tarjoten koulutuksia, työnohjausta ja -valmennusta sekä työhyvinvointipalveluja. Näiden kaikkien elementtien yhdistelmä luo vahvan ja henkilökohtaisen hoitopolun jokaiselle asiakkaalle.

Kiinteä tuki ja jatkumomahdollisuudet

Toinen erottava tekijä Avominne-hoidon ja perinteisten päihdehoitomuotojen välillä on hoidon jatkuvuus ja kiinteys. Avominne klinikat tarjoavat pitkäaikaista tukea päihde- ja peliriippuvaisille sekä heidän läheisilleen. Hoidon päätyttyä, siirtyy asiakas jatkohoitoon, joka varmistaa tuen jatkumisen ja auttaa välttämään takaisin putoamista vanhoihin tapoihin.

Jatkohoidossa asiakkaalla on mahdollisuus osallistua erilaisiin vertaisryhmiin ja tukiryhmiin sekä saada tarvittaessa yksilöterapiaa. Tämä jatkumomahdollisuus on erittäin tärkeä päihde- ja peliriippuvuutta sairastaville, jotka tarvitsevat tukea myös hoidon jälkeen. Avominne klinikat haluavat varmistaa, että jokainen asiakas saa tarvitsemaansa tukea ja mahdollisuuden pitää kiinni uudesta, terveellisemmästä tavasta elää elämäänsä.

Lähde: Avominne klinikat