Miten tunnistaa päihderiippuvuuden?

Päihderiippuvuus on vakava sairaus, joka vaikuttaa henkilön elämään monin eri tavoin. Riippuvuus voi koskea erilaisia päihteitä, kuten alkoholia, huumeita tai lääkkeitä. On tärkeää tunnistaa päihderiippuvuus mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jotta asianmukainen hoito ja tuki voidaan tarjota. Tässä artikkelissa käsitellään päihderiippuvuuden tunnistamista ja läheisten roolia päihderiippuvuuden hoitoprosessissa.

1. Fyysiset ja psyykkiset merkit

Päihderiippuvuudella on useita fyysisiä ja psyykkisiä merkkejä, joita voidaan käyttää sen tunnistamiseen. Yleisimmät merkit riippuvuudesta voivat sisältää voimakasta halua käyttää päihteitä, vaikeuksia hallita päihteiden käyttöä, vieroitusoireita päihteiden puutteessa, sietokyvyn kasvua päihteisiin, rappeutuneita fyysisiä terveydentiloja, psykologisia ongelmia kuten ahdistusta tai masennusta, sekä sosiaalisten suhteiden heikkenemistä. On tärkeää, että läheiset ja huoltajat kiinnittävät huomiota näihin merkkeihin ja tarvittaessa pyytävät ammattilaisen apua päihderiippuvuuden arvioimiseen.

2. Muutokset käytöksessä ja elämäntavoissa

Päihderiippuvuus voi aiheuttaa merkittäviä muutoksia henkilön käytöksessä ja elämäntavoissa. Riippuvaiset ihmiset saattavat vetäytyä perhe- ja ystäväpiiristään, menettää kiinnostuksensa aiemmin nautittuihin harrastuksiin ja menettää motivaationsa työhön tai koulutukseen. Lisäksi he saattavat kärsiä merkittävästi taloudellisesti päihteiden käytön seurauksena. Läheiset voivat auttaa tunnistamaan nämä muutokset ja rohkaista riippuvaisia ihmisiä hakemaan ammattitaitoista apua. On tärkeää tarjota heille tuki ja ymmärrys hoitoprosessin aikana.

Avominne klinikat auttavat päihderiippuvaisia ja heidän läheisiään

Avominne klinikat on johtava päihde- ja peliriippuvuuden hoitoon erikoistunut yritys Suomessa. Tarjoamme tuloksekasta Avominne-hoitoa päihde- ja peliriippuvaisille sekä heidän läheisilleen. Hoitoprosessimme perustuu yksilölliseen hoitosuunnitelmaan, joka sisältää sekä lääkkeellistä että psykososiaalista hoitoa. Läheiset ja suvun jäsenet ovat tervetulleita osallistumaan hoitoprosessiin, ja meillä on myös tarjolla erilaisia tukipalveluita heille, kuten työnohjausta ja -valmennusta sekä työhyvinvointipalveluita.

Avominne klinikoita löytyy ympäri Suomen, mukaan lukien Helsingissä, Riihimäellä, Lahdessa, Tampereella, Kokkolassa, Oulussa ja Fuengirolassa, joten apua on saatavilla lähellä asuinpaikkaa. Kutsumme kaikki päihderiippuvaiset ja heidän läheisensä ottamaan yhteyttä Avominne klinikoihin ja aloittamaan matkan kohti toipumista.