Minnesota-mallin perusteet

Minnesota-hoito on yksi tunnetuimmista lähestymistavoista päihderiippuvuuden hoitamisessa. Avominne klinikat tarjoavat tämän mallin mukaista hoitoa, joka perustuu 12 askeleen ohjelmaan. Tämä ohjelma on suunniteltu auttamaan ihmisiä ymmärtämään riippuvuutensa ja löytämään keinoja sen hallintaan. Hoito sisältää sekä yksilöllisiä että ryhmäterapiaistuntoja, joissa käsitellään riippuvuuden fyysisiä, henkisiä ja sosiaalisia ulottuvuuksia.

Me Avominne klinikoilla uskomme, että toipuminen on mahdollista kokonaisvaltaisen lähestymistavan kautta. Minnesota-mallissa korostetaan itsetuntemuksen lisäämistä, vastuun ottamista omasta elämästä ja uusien, itselle ja läheisille hyvien elämäntapojen omaksumista. Tämä malli ei keskity pelkästään päihteiden käytön lopettamiseen, vaan pyrkii edistämään pitkäaikaista toipumista ja hyvinvointia.

12 askeleen ohjelman rooli

12 askeleen ohjelma on Minnesota-hoidon ydin. Se on suunniteltu auttamaan henkilöitä tunnistamaan ja myöntämään riippuvuutensa, sekä löytämään keinoja sen voittamiseen. Avominne klinikoiden asiantuntijat ohjaavat asiakkaita läpi näiden askelten, jotka sisältävät oppeja ihmisenä kehittymiseen.

Ohjelma kannustaa myös yhteisöllisyyteen, mikä on tärkeä osa toipumisprosessia. Meillä on omistautunut tiimi, joka tukee asiakkaitamme jokaisessa askeleessa, tarjoten turvallisen ja ymmärtäväisen ympäristön, jossa he voivat kasvaa ja oppia toisiltaan.

Henkilökohtainen ja ryhmäterapia

Henkilökohtainen terapia on olennainen osa Minnesota-hoitoa Avominne klinikoilla. Terapiassa käsitellään yksilön ainutlaatuisia haasteita ja tunteita, jotka liittyvät riippuvuuteen. Terapeutit työskentelevät asiakkaiden kanssa luodakseen yksilöllisiä hoitosuunnitelmia, jotka tukevat heidän toipumistaan ja auttavat heitä saavuttamaan henkilökohtaiset tavoitteensa.

Ryhmäterapia puolestaan tarjoaa mahdollisuuden jakaa kokemuksia ja oppia muiden toipujien kanssa. Avominne klinikoilla ryhmät kokoontuvat säännöllisesti keskustelemaan haasteista ja voitoista matkalla kohti raittiutta. Ryhmässä jaetaan tietoa, tukea ja ymmärrystä, mikä on arvokasta toipumisen kannalta.

Perheen osallistuminen hoitoon

Riippuvuus vaikuttaa koko perheeseen, ja siksi perheen osallistuminen on tärkeä osa Minnesota-hoitoa Avominne klinikoilla. Perheterapia ja perheen tukiryhmät ovat osa hoitoprosessia, jossa perheenjäsenet voivat oppia ymmärtämään riippuvuutta ja sen vaikutuksia, sekä kehittää keinoja tukea toipuvaa läheistään.

Perheenjäsenille tarjotaan myös työkaluja ja resursseja, jotka auttavat heitä käsittelemään omia tunteitaan ja parantamaan perheen sisäistä dynamiikkaa. Tämä yhteistyö edistää terveitä suhteita ja tukee toipuvan henkilön raittiutta pitkällä tähtäimellä.

Perushoidon jälkeen alkaa jatkohoito

Toipuminen on jatkuva prosessi, ja Avominne klinikat tarjoavat jatkuvaa tukea ja jatkohoitoa varmistaakseen, että asiakkaamme pysyvät oikealla tiellä. Me ymmärrämme, että elämässä voi tulla vastaan haasteita, jotka voivat horjuttaa toipumista. Siksi jatkohoidon aika on tärkeää, jotta asiakkaamme voivat kohdata nämä haasteet vahvoina ja valmiina jatkamaan raitista elämäänsä.

Olemme AVI-rekisteröity ammatillinen sote-palveluntuottaja ja siksi meille on mahdollista ohjata hoitoon aina myös hyvinvointialueen maksusitoumuksella.

Katso täältä kaikki Avominne hoitovaihtoehdot ja niiden hinnat ja ole yhteydessä 045 344 9500.

Tutustu: Terveystilin kautta vuosi korotonta maksuaikaa hoidolle