Avominne klinikoilla seurataan säännöllisesti päihde- ja peliriippuvuushoitojen vaikuttavuutta https://www.avominne.fi/tulokset-ja-kokemukset/.

Vuonna 2021 hoitonsa alottaneista ja vuonna 2022 hoitosuhteensa loppuun saattaneista Oulun avominneläisistä 59% saavutti vuoden raittiuden tai pelaamattomuuden.

Päihde- ja peliriippuvuushoitomme kestää yhteensä vuoden sisältäen intensiivisen perushoitojakson ammatillisessa ohjauksessa + 11kk:n jatkohoidon kertaviikkoisin käynnein hoidon käyneiden vertaisryhmässä.

Ammatillinen 12 askeleen Avominne-hoito antaa hyvät eväät toipumiseen. Hoitomme on oppimisteoreettinen. Opetamme ihmisiä ymmärtämään oma sairautensa ja sen tuottamat käyttäytymisoireet, käsittelemme sairauden tuottamat asiat ja kerromme päivittäiset hoito-ohjeet millä hoitaa sairauttaan. Avominnen sairauskäsitys on tärkeässä roolissa sekä hoidossa olevalle että läheisille. Läheiset ovat osana hoito- ja toipumisprosessia.

Jos sinulla tai läheiselläsi on haasteita päihteiden käytössä tai/ ja pelaamisessa, ota yhteyttä:

www.avominne.fi / 045 344 9500.

Toipuminen hyvään elämänlaatuun on todellakin mahdollista ??

Avominne klinikat: Helsinki – Riihimäki – Lahti – Tampere – Kokkola – Oulu