Päihderiippuvuuden synty ja kehittyminen – mistä se johtuu?

Huumausaineiden ja peliriippuvuuden ongelmat vaikuttavat yhä useampiin ihmisiin ympäri maailmaa. Näiden riippuvuuksien synty ja kehittyminen ovat monitahoisia prosesseja, joita voi selittää erilaisilla tekijöillä. Avominne klinikat, terveydenhuollon alalla toimiva yritys, pyrkii auttamaan päihde- ja peliriippuvaisia sekä heidän läheisiään tarjoamalla tehokasta Avominne-hoitoa. Tässä artikkelissa tutustumme päihderiippuvuuden syntyyn ja kehittymiseen ja pohdimme syitä, miksi se voi tapahtua.

Biologiset ja geneettiset tekijät

Päihderiippuvuuden syntymiseen vaikuttavat merkittävästi biologiset ja geneettiset tekijät. Tutkimukset ovat osoittaneet, että riippuvuusperintö voi siirtyä sukupolvelta toiselle. Henkilöillä, joilla on ensimmäisen asteen sukulaisia päihderiippuvuuden takia hoidossa, on suurempi riski saada itse päihderiippuvuus. Biologiset tekijät, kuten aivojen rakenteelliset ja toiminnalliset erot, voivat myös vaikuttaa yksilön alttiuteen päihderiippuvuudelle.

Alkoholismi – Päihderiippuvuus

Lue kotisivuilta ja katso 2,5 tunnin digiluento: Alkoholismi, onko se sairaus?

Meillä suomessa on arvioitu olevan n. 300.000 työssäkäyvää päihderiippuvaista, mutta miten hyvin me tunnemme tätä sairautta ja onko se sairaus?

Amerikan lääkäriliiton mukaan alkoholismi on alkuperäinen, krooninen ja parantumaton sairaus, jolle on luonteenomaista kontrollikyvyn menetys. Suomen lääkäriseura Duodecim määrittelee alkoholismin krooniseksi ja uusiutuvaksi aivosairaudeksi.

  1. Mitä sairaus on?
  2. Perinnöllisyys
  3. Hermostollinen riippuvuus
  4. Kokonaisvaltaisen sairauden oireet
  5. Käsitteistä
  6. Lääkkeet

Avominne klinikat ymmärtävät biologisten ja geneettisten tekijöiden merkityksen päihderiippuvuuden synnyssä ja kehittymisessä. Käytämme hoitomenetelmissämme kokonaisvaltaista lähestymistapaa, joka ottaa huomioon nämä tekijät. Ammattitaitoinen henkilöstömme käyttää nykyaikaisia päihteettömiä ohjaus- ja hoitomenetelmiä.

Päihderiippuvuuden synty ja kehittyminen ovat monimutkaisia prosesseja, joita voidaan selittää erilaisilla tekijöillä. Ympäristötekijät ja biologiset/geneettiset tekijät vaikuttavat merkittävästi päihderiippuvuuden riskiin. Avominne klinikat tarjoavat päihde- ja peliriippuvaisille sekä heidän läheisilleen tehokasta Avominne-hoitoa näiden ongelmien keskellä. Yksilöllinen hoito ja ammattitaitoinen henkilöstömme auttavat potilaitamme vahvistamaan toipumistaan ja luomaan päihteetöntä tulevaisuutta.