Päihderiippuvuus ja ahdistuneisuus – hoitokeinot

Avominne klinikat on suomalainen terveydenhuoltoalan yritys, joka tarjoaa päihde- ja peliriippuvaisten sekä heidän läheistensä hoitoa. Yrityksellämme on useita klinikoita eri puolilla Suomea ja Espanjassa. Päihderiippuvuus ja ahdistuneisuus ovat kaksi toisiaan usein liippaavaa ongelmaa, joiden hoitamiseen meillä on tehokkaita keinoja.

Päihderiippuvuus – mikä se on ja miten sitä hoidetaan?

Päihderiippuvuus on vakava sairaus, joka vaikuttaa ihmisen elämään monin tavoin. Se voi aiheuttaa fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia ongelmia, ja hoitoon hakeutuminen on usein ensimmäinen askel kohti paranemista. Avominne klinikoilla tarjoamme päihderiippuvaisille kokonaisvaltaista hoitoa, joka perustuu yksilöllisyyteen ja kattavaan hoitosuunnitelmaan. Hoidon alussa teemme tarkat arvioinnit asiakkaan tilanteesta ja määrittelemme sopivat hoitokeinot yhdessä asiakkaan kanssa.

Hoidon keskiössä on päihderiippuvuuden psyykkisten ja fyysisten syiden selville saaminen. Tarjoamme erilaisia terapiamuotoja, kuten yksilöterapiaa ja ryhmäterapiaa, jotka auttavat asiakasta ymmärtämään päihderiippuvuuden syitä ja mahdollistavat sen käsittelyn. Lisäksi tarjoamme myös lääkehoidon tukea, jos se arvioidaan tarpeelliseksi.

Ahdistuneisuus – hoitokeinot ja tuki

Ahdistuneisuus on yleinen oire päihderiippuvaisilla, ja sen hoitaminen on tärkeä osa kokonaisvaltaista hoitoa. Avominne klinikat tarjoavat ahdistuneisuuden hoitoon erilaisia keinoja, jotka perustuvat käyttöönottamassamme Avominne-hoidossa kehitettyihin menetelmiin. Yksilöterapia ja ryhmäterapia ovat keskeisiä osia ahdistuneisuuden hoidossa. Lisäksi tarjoamme tukitoimia, kuten vertaistukiryhmiä ja läheisille suunnattua tukea, joiden avulla pyrimme helpottamaan ahdistuneisuuden oireita ja sitä liittyviä ongelmia.

Me Avominne klinikoilla ymmärrämme päihderiippuvuuden ja ahdistuneisuuden vaikutukset asiakkaidemme elämään. Ammattitaitoisella henkilökunnallamme on vuosien kokemus näiden ongelmien hoitamisesta, ja olemme sitoutuneita tarjoamaan parasta mahdollista hoitoa kaikille asiakkaillemme. Tavoitteenamme on auttaa heitä kohti toipumista ja parempaa elämänlaatua.