Miten päihderiippuvuus vaikuttaa itsetuntoon?

Päihderiippuvuus on sairaus, joka vaikuttaa monin tavoin ihmisen elämään ja hyvinvointiin. Yksi merkittävä seuraus on itsetunnon heikentyminen. Riippuvuuden kierre voi saada aikaan tunteen avuttomuudesta ja syyllisyydestä, mikä puolestaan syö itsetuntoa. Kun päihteiden käyttö hallitsee elämää, voi omien arvojen ja tavoitteiden toteuttaminen tuntua mahdottomalta, mikä vahvistaa negatiivista käsitystä itsestä.

Itsetunnon laskiessa myös päihteiden käyttö voi lisääntyä, sillä ne tarjoavat hetkellisen helpotuksen negatiivisista tunteista. Tämä luo noidankehän, josta irtautuminen vaatii usein ulkopuolista apua ja ammattimaista tukea. Avominne klinikat tarjoavat tällaista tukea päihde- ja peliriippuvuuden hoidossa, keskittyen sekä riippuvuuden että itsetunnon vahvistamiseen.

Avominne-hoidon periaatteet ja niiden vaikutus toipumiseen

Avominne klinikoiden hoitomuoto perustuu 12 askeleen ohjelmaan, joka on osoittautunut tehokkaaksi päihderiippuvuuden hoidossa. Ohjelma auttaa ymmärtämään riippuvuuden luonteen ja tarjoaa työkaluja sen hallintaan. Lisäksi Avominne yhdistää hoitoonsa uusimmat tutkimustulokset ja ammattitaitoisen henkilökunnan, jotka yhdessä luovat kokonaisvaltaisen hoitoympäristön.

Hoidon aikana potilaat saavat tukea itsetunnon rakentamiseen ja oppivat uusia tapoja kohdata elämän haasteet ilman päihteitä. Tämä prosessi on tärkeä, sillä itsetunnon vahvistuminen on avainasemassa toipumisen kannalta. Kun henkilö tuntee olonsa arvokkaaksi ja kykeneväksi, on hänellä paremmat mahdollisuudet pysyä raittiina ja saavuttaa tavoitteitaan.

Itsetunnon palauttaminen hoitoprosessin aikana

Itsetunnon palauttaminen on keskeinen osa päihderiippuvuuden hoitoa. Avominne klinikoiden hoitoprosessi sisältää erilaisia menetelmiä ja harjoituksia, jotka auttavat potilaita tunnistamaan omat vahvuutensa ja saavutuksensa. Tämä voi tapahtua esimerkiksi ryhmäterapian, henkilökohtaisen ohjauksen ja itsetuntemusta lisäävien tehtävien kautta.

Itsetunnon kohentaminen on pitkäjänteistä työtä, joka jatkuu myös intensiivisen hoitojakson jälkeen. Avominne klinikat tarjoavat jatkohoidon, joka tukee potilaita heidän arjessaan ja auttaa heitä soveltamaan oppimaansa käytäntöön. Tämä jatkuvuus on tärkeää, sillä se auttaa ylläpitämään saavutettua itsetuntoa ja vahvistamaan raittiutta.

Yhteistyö läheisten kanssa ja sen merkitys toipumisessa

Päihderiippuvuus ei kosketa ainoastaan riippuvuudesta kärsivää henkilöä, vaan myös hänen läheisiään. Avominne klinikat ymmärtävät läheisten roolin toipumisprosessissa ja tarjoavat tukea myös heille. Läheisten osallistuminen hoitoon voi vahvistaa potilaan itsetuntoa ja tukea hänen toipumistaan, sillä se luo ympärille turvaverkon ja yhteisöllisyyden tunteen.

Läheisten tuki ja ymmärrys ovat korvaamattomia, kun potilas työskentelee itsetuntonsa ja raittiuden eteen. Avominne klinikoiden hoitomuotoon sisältyykin läheisten valistaminen päihderiippuvuudesta ja sen vaikutuksista, mikä auttaa heitä ymmärtämään paremmin, miten voivat olla tukena toipumisprosessissa.

Avominne klinikat on AVI-rekisteröity ammatillinen sote-palveluntuottaja.

Katso täältä kaikki Avominne hoitovaihtoehdot ja niiden hinnat ja ole yhteydessä 045 344 9500.

Tutustu: Terveystilin kautta vuosi korotonta maksuaikaa hoidolle

Avominne klinikoilla on erittäin hyvä mahdollisuus saada hoitorahalle vastetta.