Päihderiippuvuus ja sen vaikutukset läheisiin

Päihderiippuvuus ja sen vaikutukset läheisiin

Lääketieteellistä päihdehoitoa läheisesi avuksi

Riippuvuus päihteistä voi vaikuttaa merkittävästi paitsi riippuvaisen omaan elämään, myös hänen läheisiinsä. Avominne klinikat on erikoistunut päihde- ja peliriippuvaisten hoitoon sekä heidän läheistensä tukemiseen. Tarjoamme lääketieteellistä päihdehoitoa, joka auttaa lopettamaan riippuvuuden ja palauttamaan tasapainon elämään. Tiedämme, että päihderiippuvuus voi aiheuttaa suurta huolta läheisille, ja haluamme tarjota heille tarvittavaa apua ja tukea.

Avominne-hoito on julkinen palvelu, joka tarjoaa päihdehoitoa kymmenellä eri klinikalla eri puolilla Suomea. Läheistesi hyvinvointi on meille ensisijaisen tärkeää, joten olemme kehittäneet hoito-ohjelmamme siten, että otamme huomioon myös läheisten tarpeet. Hoitojakson aikana tarjoamme tukea ja ohjausta sekä yksilö- että ryhmätapaamisissa. Näissä tapaamisissa voi jakaa kokemuksia muiden läheisten kanssa ja saada vertaistukea, joka auttaa käsittelemään tunteita ja löytämään uusia keinoja toipumisen tueksi.

Ymmärrämme läheisten haasteet

Päihderiippuvuuden vaikutukset läheisiin voivat olla moninaisia. Läheisten on usein vaikea ymmärtää riippuvaisen käyttäytymistä ja reagointia erilaisiin tilanteisiin. He voivat kokea voimakasta huolta ja ahdistusta, sekä joutua kohtaamaan riippuvaisen aiheuttamia taloudellisia ja sosiaalisia ongelmia. Avominne klinikat tarjoaa asiakkailleen ja heidän läheisilleen henkilökohtaista tukea ja ohjausta päihdetilanteessa. Pyrimme tukemaan läheisiä heidän omassa toipumisprosessissaan sekä auttamaan heitä ymmärtämään riippuvuuden luonnetta ja sen vaikutuksia.

Avominne klinikoiden päihdekuntoutusohjelmamme on suunniteltu tukemaan paitsi riippuvaista myös hänen läheisiään. Hoito-ohjelmamme sisältää terapiakäyntejä, ryhmäterapiaa sekä työnohjausta, joiden avulla läheiset voivat käsitellä päihderiippuvuuden aiheuttamia henkilökohtaisia haasteita. Tarjoamme myös läheisten vertaisryhmiä, joissa he voivat jakaa kokemuksia ja saada tukea toisiltaan. Tavoitteenamme on auttaa läheisiä ymmärtämään ja käsittelemään omia tunteitaan sekä varmistaa, että he saavat tarvitsemaansa tukea päihderiippuvuuden vaikutusten käsittelemiseen.