Peliriippuvuus: Avominne klinikoiden tehokas hoito

Peliriippuvuus on vakava ongelma, joka koskettaa monia suomalaisia. Se vaikuttaa niin peliriippuvaisiin itsensä kuin heidän läheisiinsäkin. Peliongelmaan liittyvät taloudelliset, sosiaaliset ja terveydelliset haitat voivat olla merkittäviä, eikä ongelmaa kannata jättää hoitamatta. Avominne klinikat tarjoavat tuloksekasta apua peliriippuvaisille ja heidän läheisilleen. Tämän artikkelin tarkoituksena on kertoa, miten läheiset voivat auttaa peliriippuvaisia ja miten Avominne klinikoilla hoito toteutetaan.

Läheisten tuki peliriippuvaiselle

Peliriippuvuuden hoidossa läheisillä on tärkeä rooli. Heidän tukensa ja ymmärryksensä voi auttaa peliongelmaa kokevaa henkilöä pääsemään eroon riippuvuudestaan. Ensimmäinen askel läheisenä on osoittaa aidosti välittävä suhtautuminen ja avoimuus keskustelulle.

Läheisen tuki voi ilmentyä esimerkiksi yhteisten rajojen asettamisessa ja rahankäytön valvonnassa. Rajojen asettaminen auttaa peliongelmaa kokevaa henkilöä ymmärtämään, että heidän toimintansa vaikuttaa myös lähipiiriin. Rahankäytön valvonta on erityisen tärkeää, sillä velkaantuminen on usein yksi peliriippuvuuden seuraus. Läheiset voivat tarvittaessa auttaa konkreettisesti rahankäytön seurannassa ja taloudenhallinnassa.

Avominne-hoidon toteutus Avominne klinikoilla

Avominne klinikoilla peliriippuvaisille tarjotaan tehokasta hoitoa. Hoitoprosessi koostuu useista eri vaiheista, jotka yhdessä mahdollistavat pysyvän muutoksen riippuvuuskäyttäytymiseen. Artikkelin yhteydessä mainittu Avominne-hoito on vakiintunut hoitomalli, joka on osoittautunut tulokselliseksi.

Hoidon ensimmäisessä vaiheessa tehdään perusteellinen arviointi peliriippuvuuden laadusta ja vaikeusasteesta. Samalla selvitellään muita mahdollisia samanaikaisia ongelmia, kuten mielenterveys- tai päihdeongelmia. Tämä vaihe auttaa hoitotiimin rakentamaan yksilöllisen hoitosuunnitelman, joka vastaa asiakkaan tarpeita.

Hoito toteutetaan Avominne klinikoilla sekä yksilö- että ryhmämuotoisena. Yksilöhoitoon sisältyy muun muassa terapiaistuntoja, joiden tarkoituksena on käsitellä syvempiä syitä peliriippuvuuteen sekä oppia uusia keinoja riippuvuudesta selviytymiseen. Ryhmäterapia puolestaan tarjoaa vertaistukea ja mahdollisuuden jakaa kokemuksia muiden samankaltaisessa tilanteessa olevien kanssa.

Avominne klinikat tarjoavat siis kattavaa ja yksilöllistä apua peliongelman kanssa kamppaileville. Läheisten tuki ja hoitopalvelut yhdessä voivat auttaa peliriippuvaisia pääsemään takaisin tasapainoiseen elämään.