Riippuvuushoidot

Riippuvuussairaudet

Kroonista sairautta potevalla päihderiippuvaisella on jatkuva tarve päihteelle – myös silloin, kun hän ei ole päihteiden vaikutuksen alaisena. Tarve merkitsee, että hänen on pakko joko käyttää tai olla käyttämättä päihteitä (vrt. tuurijuoppous). Voimattomuus päihteisiin nähden, siitä seuranneet kontrollikyvyn menetykset ja sairauden suojeleminen kieltämisineen alkavat hallita elämää.

 

Alkoholismi / Päihderiippuvuus Katso digiluento

Meillä suomessa on arvioitu olevan n. 300.000 työssäkäyvää päihderiippuvaista, mutta miten hyvin me tunnemme tätä sairautta ja onko se sairaus? Amerikan lääkäriliiton mukaan alkoholismi on alkuperäinen, krooninen ja parantumaton sairaus, jolle on luonteenomaista kontrollikyvyn menetys. Lue lisää…

 

Hoito-ohjelmat/ hinnat

Lahden päiväkuntoutus

Peliriippuvuus

Suomessa on arvioitu olevan noin 150 000 rahapeliriippuvaista ja suomalaiset pelaavat rahapelejä eniten Euroopassa suhteutettuna asukaslukuun.

Suosituimmat pelimuodot ovat lotto, raha-automaatit ja raaputusarvat. Rahapelien tarjonta on viime vuosien aikana laajentunut erilaisten internetpelien ja älypuhelimien lisääntymisen myötä. Pelien yhä helpomman saatavuuden myötä myös peliriippuvaisten määrä on noussut.

Tutkimukset, tulokset ja kokemukset