Riippuvuussairaudet

Hoidolliset perusteet riippuvuussairauksille

Hoitomuodon tärkeimmät elementit ovat 12 askeleen ohjelman filosofia, uusimmat tutkimustulokset tuloksekkaasta hoitotyöstä ja päihdesairauksista sekä henkilökunnan kyky soveltaa näitä elementtejä ammattimaisesti omassa hoitotyössä. Hoidon lähtökohtana on, että päihde- ja peliriippuvuus ovat kroonisia aivosairauksia, josta voi toipua ja saavuttaa hyvän elämänlaadun.

”Alkoholismi luo tietynlaista käytöstä, ei tietynlaisia ihmisiä.”

Tuskinpa kukaan aloittaa päihteiden käyttöä tuottaakseen tuskaa itselleen ja läheisilleen, vaan sairauden edetessä oireet ja sitä kautta ongelmat kasvavat. Sairaus onkin se ensimmäinen ja tärkein syy hoidon aloittamiseen. On turhaa lähteä osoittamaan sormella ihmistä, jonka sairaus vie ennenaikaiseen kuolemaan. On turha etsiä syitä kasvatuksesta, työelämästä tai kodin sisältä. Hoidossa keskitymmekin syyllisten etsimisen sijasta siihen, että jokainen ohjaisi voimavaransa omaan toipumiseensa. Sairauden edettyä tarpeeksi pitkälle, on siitä omin avuin lähes mahdoton selvitä.

Kroonista sairautta potevalla päihderiippuvaisella on jatkuva tarve päihteelle – myös silloin, kun hän ei ole päihteiden vaikutuksen alaisena. Tarve merkitsee, että hänen on pakko joko käyttää tai olla käyttämättä päihteitä (vrt. tuurijuoppous). Voimattomuus päihteisiin nähden, siitä seuranneet kontrollikyvyn menetykset ja sairauden suojeleminen kieltämisineen alkavat hallita elämää.

Termit kuten ”sosiaalinen” tai ”viihdekäyttö” ovat menettäneet merkityksensä viimeistään siinä vaiheessa, kun sairauden oireet alkavat näkyä psyykkisinä, sosiaalisina, fyysisinä, hengellisinä ja taloudellisina vaurioina. Valitettavasti tällainen, osin tietoinen ja osin tiedostamaton jatkuva tarve/pakko ja sen mukana tuomat sairauden oireet sairastuttavat päihderiippuvaisen lisäksi hänen läheisensä.

Läheisten toipuminen on yhtä tärkeää kuin päihderiippuvaisen toipuminen. Riippuvuussairaudet ovat ns. perhesairauksia, joissa kaikkien pitää saada käsitellä tunteet ja asiat, joita sairaus on heidän elämälleen aiheuttanut. Näitä tunteita ja asioita puretaan Avominnen läheispäivässä, jotta koko perheen toipuminen ja eheytyminen on mahdollista.

Läheisen on tärkeää katsoa luento päihderiippuvuudesta sairautena sekä miten se vaikuttaa läheisiin, jotta ymmärrys sairauden tuottamiin ilmiöihin syntyy. Läheisille on tarpeen vaatiessa myös omaa hoitoa ja ohjausta oman identiteetin ja elämän löytymiseen.

Laatukäsitys

Perustamme toimintamme ohjeistetulle laatukäsitykselle, mikä hoitotyössä tarkoittaa sitä, että mahdollisimman monen potilaan ja hänen läheisensä elämänlaatu paranee. Tätä elämänlaadun parantumista pystymme tarkastelemaan erilaisilla mittareilla esim. hoitotuloksista.

Raittius ei tarkoita sitä, että vain päihde poistuu elämästä ja tarve/pakko jää, vaan myös sitä, että tunne-elämä raitistuu, jolloin ihminen toipuu. Henkilökuntamme koostuu ammattilaisista, joilla jokaisella on oma toipumiskokemus. Toipumisen itse sisäistänyt ammattilainen ei opeta potilaita ja läheisiä toipumiseen, vaan hänen tärkein tehtävänsä on jakaa avaintekijät siihen.

 

Toipunut päihderiippuvainen tarkoittaa, että potilaan tunne-elämä on toipunut, eikä hänen enää tarvitse juoda tai ottaa lääkettä tunnetilojen vaihteluun. Koko elämän ei siis tarvitse mennä toipumiseen, mutta tiemme on elämän mittainen. Potilas ja läheinen vastaavat aina itse toipumisestaan, ja me annamme parhaan kykymme mukaan mahdollisuuden siihen.

 

Lue THL:n 11/2016 julkaistu tutkimus, jossa haastateltiin avominneläisiä päihderiippuvuudesta toipuneita alkoholisteja sekä heidän lapsiaan: Sukupolvien sillat ja kasvamisen karikot− vanhemmat, lapset ja alkoholi-pdf

Alkoholismi / Päihderiippuvuus

Meillä suomessa on arvioitu olevan n. 300.000 työssäkäyvää päihderiippuvaista, mutta miten hyvin me tunnemme tätä sairautta ja onko se sairaus? Amerikan lääkäriliiton mukaan alkoholismi on alkuperäinen, krooninen ja parantumaton sairaus, jolle on luonteenomaista kontrollikyvyn menetys. Lue lisää…

 

Peliriippuvuus

Suomessa on arvioitu olevan noin 110 000 rahapeliriippuvaista ja suomalaiset pelaavat rahapelejä eniten Euroopassa suhteutettuna asukaslukuun.

Suosituimmat pelimuodot ovat lotto, raha-automaatit ja raaputusarvat. Rahapelien tarjonta on viime vuosien aikana laajentunut erilaisten internetpelien ja älypuhelimien lisääntymisen myötä. Pelien yhä helpomman saatavuuden myötä myös peliriippuvaisten määrä on noussut.

Laatumme neljä ydintä tärkeysjärjestyksessä

 

  1. Hyvät hoitotulokset, ihmiset saavat katetta toiveilleen
  2. Henkilökunta viihtyy työssään
  3. Eettinen, henkinen ja taloudellinen hyvinvointi kaikille osapuolille (win-win)
  4. Jatkuva laadun tarkkailu

Katso täältä kaikki Avominne hoitovaihtoehdot ja niiden hinnat ja ole yhteydessä 045 344 9500.

Tutustu: Terveystilin kautta vuosi korotonta maksuaikaa hoidolle

 

Potilaspuhelin

Kysyimme potilailta mielipidettä hoidon kehittämisen suhteen. He halusivat jakaa omia kokemuksiaan hoidosta ja toipumisesta. Avasimme tähän tarkoitukseen v. 2006 ns. potilaspuhelimen, johon vastaa Avominnen hoidossa ollut/oleva potilas. Voit kysyä myös heiltä hoitoon liityvistä kokemuksista numerosta 050 919 1446.