Avominne klinikat saivat nyt v. 2020 neljäntenä vuotena peräkkäin Suomen Vahvimmat -sertifikaatin, jolloin sertifikaatti jatkuu platinaisena. Sertifikaatti myönnetään ennen kaikkea vastuullisen taloudenpidon ansioista ja se onnistuu, kun joukkue puhaltaa yhteen hiileen. Avominnessä puhalletaan. Kiitos kuuluu koko henkilöstölle, taustalla auttaville, yhteisten arvojen, eettisen ja tärkeän asian puolesta toimiville, että ihmiset saisivat Suomessa hyvää sekä ennen kaikkea vaikuttavaa hoitoa riippuvuussairauksiin. Avominne taitaa olla enemmän ”potilasjärjestö” kuin yritys. Olemme hyvä, luotettava ja mukava yhteistyökumppani, arvoistamme emme käy koskaan kauppaa.

 

Avominnessä viemme koko ajan yhteiskunnallisesti asioita eteenpäin, emmekä keskity pelkkään liiketoimintaan. Ennemminkin hyvä ja vastuullinen taloudenpito ja liiketoiminnan osaaminen tukee yhteiskunnallista työtä, jonka jokainen avominneläinen kokee tärkeäksi. Olemme itse ammatillisen koulutuksemme lisäksi entisiä päihde-, peli- ja läheisriippuvaisia ja potilasnäkökulmasta kokemusasiantuntijoina myös siinä, miten valitettavan huonosti saamme Suomessa hyvää ja riittävää hoitoa riippuvuussairauksiin. Se taas johtaa sairauden etenemiseen, traumojen aiheuttamiseen perheissä, perheen ja ammatin menettämiseen sekä lopulta ennenaikaiseen kuolemaan. Sairaus tuhoaa ihmisen ja häntä ympäröivän elämän. Sairaus on hyvin surullinen ja erittäin vakava. Perustin aikoinaan vuonna 2005 Avominnen ”sydänorganisaatioksi”. Holistinen tieto, jonka olin opiskellut vuosina 2001-2005 ja nivonut opiskelemastani tiedosta päihderiippuvuuden holistisen sairauskäsityksen otettiin käyttöön konkreettisessa hoitotyössä, Avominne-hoidossa. Tarkoitukseni oli tuottaa tiedon ja vaikuttavan Avominne-hoidon avulla dataa yhteiskunnalle, että riippuvuussairauksista voi todellakin toipua hyvillä tuloksilla. Tämän datan (hoitomme tulokset) ja tiedon, joka on nivottu myös Viimeinen pisara -kirjaamme (Mika Arramies, Tuulikki Hakkarainen) voi siirtää yhteiskuntaa hyödyttämään koulutusjärjestelmämme kautta.

 

Tämän päivän Suomessa olemme yhä edelleen totaalisen päihdehoidollisen rakennemuutoksen tarpeessa. Pieni piiri kerää ja on kerännyt vallallaan, akateemisilla asemillaan, asiantuntijoina, omaa akateemista ja/ tai viranhaltija asemaansa hyväksi käyttäen itselle ja omille, heikkoa hoitotulosta tekeville organisaatioilleen suomalaisten rahapelaajien ja veronmaksajien rahojen lisäksi asiakkaat eli hoidettavat potilaat. He dissaavat mm. meidän työtämme kokemusasiantuntijatasoiseksi (avominneläisillä jokaisella myös Valviran hyväksymät ammattipätevyydet), luovat vastakkain asettelua, opettelevat retoriikkaa ja fraaseja, joilla on opittu harhauttamaan mm. poliittisia päättäjiä ja viranhaltijoita siirtämään asia pois omasta pesästä. Kyse on Suomeksi sanottuna korruptiosta, jossa suomalaisia kuolee koko ajan tämän järjestelmän uhrina. He eivät ala sahaamaan omaa oksaansa ja halua luopua rahasta ja vallasta, koska silloin heidän olisi hyväksyttävä totuus, että heidän koulutuksensa on täysin väärää riippuvuussairauksien tulokselliseen hoitoon. Me järjestelmän entisinä ”potilaina” ja nyt itse alan ammatilaisina tiedämme tämän. Meillä on näyttöä ammatillisen sekä vaikuttavan hoitotyön tuloksekkuudesta, joka taas heiltä puuttuu. Jatkamme työtämme meidän kaikkien yhteiseksi hyväksi ja paremman yhteiskunnan saamiseksi.

Hyvällä ja uusitulla päihdehoitojärjestelmällä säästäisimme tulevaisuudessa pelkkiä julkisia varoja vuodessa sellaiset 1,5 mrd-2mrd euroa. Kunnat ja kuntayhtymät ovat taloudellisessa kurimuksessa pitkälti toimimattoman päihdehoidon tuottamien kumulatiivisten kustannusten takia. Vuosittaiset päihdemenot ovat julkiselle taloudelle yht. n. 8mrd euroa ja tulot max. 2 mrd. Meillä riittää siis töitä asioiden eteenpäin viemisessä, toivottavasti hoidettaviakin, sillä tulorahoituksemme on pelkästään potilastyömme varassa. Euroakaan emme ole saaneet, emmekä ottaneet julkista rahaa toiminnan ylläpitämiseen vaan se vaatii juuri sitä osaavaa taloudenpitoa erittäin haastavassa toimintaympäristössä ja suurelta osin ”suljetuilla markkinoilla”. Ihmisten ja perheiden kuntoon saaminen on meille sydämen asia. Meillä on myös kokemusta ja näyttöä siitä, että se onnistuu tuloksekkaasti tieteeseen perustuvalla tiedolla ja tiukan strukturoiduilla, ammatillisilla Avominne hoito-ohjelmilla.

Ennemmin konkurssi kuin omien arvojen myynti ja se konkurssi on ollut sen takia muutaman kerran lähellä. Kovimpina aikoina ei ole ollut puhettakaan, että yrittäjänä olisin voinut nostaa palkkaa itselleni hurjasta työmäärästä huolimatta. Päinvastoin, velkaa on otettu ja kaikki vähäinen omaisuus mitä on pystynyt kiinnittämään, on niinä hetkinä pantattu, että päästään eteenpäin.

Mika Arramies

Toimitusjohtaja, Avominne Päihdeklinikat