1. Palvelumme taustalla oleva hoitoideologia

12-askeleen ammatillinen oppimisteoreettinen hoito-ohjelma. Päihde- ja peliriippuvuutta hoidetaan kroonisena aivosairautena, annetaan tietoa sairauden mekanismeista, opetellaan elämään sairauden kanssa niin, että elämälaatu paranee. Perhesairaus, joten koko perhe otetaan hoitoon mukaan. Tavoitteena vapautuminen riippuvuuksista eli raittius/ pelaamattomuus ja parempi elämänlaatu, koko perheen toipuminen. Pitkä jatkohoito elämänmuutoksen pysyvyyden takaamiseksi.

 

2. Suhtautuminen avohoidon aikana toteutettavaan lääkehoitoon

Voiko olla lääkehoitoa? Onko rajoitteita riippuvuutta aiheuttavissa lääkehoidoissa?

Hoito ei ole lääkkeetön, mutta täysin päihteetön. Päihde/peliriippuvuutta ei voida hoitaa päihdyttävillä lääkkeillä, joita on esim. PKV-lääkkeet eli päihdyttävästi/ huumaavasti keskushermostoon/ tajuntaan vaikuttavat lääkkeet. Jos on tarvetta lääkehoitoon, lääkäri vaihtaa päihdyttävät lääkkeet ei-päihdyttäviin riippuvaiseen keskushermostoon sopivaan lääkitykseen. Meillä on monien vuosien kokemus tästä ja hyvät tulokset siinä. Avominne klinikoilla on oma vastaava lääkäri, LL Jari Myllyniemi.

 

3. Vertaistoiminta/vertaistoimijat/vertaistoiminta

Avominne-hoidossa ohjaajilla on ammatillisen koulutuksen lisäksi aina myös oma toipumiskokemus riippuvuussairaudesta, joten vertaistoiminta on sitä kautta integroituna aina myös hoitoon. Hoitomme tapahtuu pääsääntöisesti ryhmässä, jossa ohjauksen pääpainopiste on narratiivin rakentaminen ja toipumiskokemuksen omaavan ammattilaisen ja muun vertaisten kanssa riippuvuussairauksiin liittyvät defenssit muuttuvat realistiseen kuvaan omasta riippuvuussairaudesta tehokkaimmin. Jatkohoidot ovat Avominne-hoidon käyneiden kesken omissa vertaistukiryhmissä kertaviikkoisin käynnein.

 

4. Tärkeintä hoidossa

Tärkeintä on, että ei pelkästään jätetä päihteitä/pelaamista vaan ohjataan ihmistä kokonaisvaltaisesti toipumiseen kaikilla elämän osa-alueilla (psyyke, fyysinen, sosiaalinen, talous, henkinen, perhe). Sairauskäsitys, eli ohjataan riippuvainen hoitamaan sairauttaan ja toipumaan. Ammatillisuuden ja kokemuksellisuuden yhdistäminen hoitotyössä. Hoidossa on tärkeintä hoidon tulos, hyvä vaikuttavuus, mikä tarkoittaa toipuneita raittiita/ pelaamattomia ihmisiä, joilla on hyvä elämänlaatu.

 

 

5. Millaisia olemme?

Hoidamme ammatillisesti 12 askeleen ohjelman filosofian, uusimpien hoitotyön ja päihdesairauksien tutkimustulosten mukaisesti siten, että henkilöstöllä on kyky soveltaa näitä. Tärkeintä meille on hyvä hoitotulos, mikä tarkoittaa toipumista kaikilla osa-alueilla, raittiita, hyvän elämänlaadun omaavia ihmisiä ja se, että meille toipumisyksikkö ei tarkoita pelkkää riippuvaista vaan koko perhettä. Otamme aina läheiset huomioon hoitoprosessissa.

Avominnehoito

Toipumiskeskeiseen Minnesota-filosofiaan perustuvassa Avominnehoidossa käydään kotoa käsin ja hoito-ohjelmat on tarkoitettu päihde-, läheis-, tai peliriippuvaisille sekä heidän omaisilleen. Avominnen yksiköt sijaitsevat Kokkolassa, Oulussa, Tampereella, Lahdessa, Riihimäellä ja Helsingissä. Oulun ja Riihimäen yksiköissä on tarjolla myös intensiivisempää majoituksessa toteutettavaa hoitoa.

Avominne-hoidon filosofiaa

 1. Päihderiippuvuus on olemassa.
 2. Päihderiippuvuus on sairaus.
 3. Päihderiippuvuus ei ole kenenkään syytä.
 4. Päihderiippuvuus on monitahoinen krooninen ja
  primäärinen sairaus.
 5. Potilaan hoitoontulohetken motivoituneisuus ei ennusta
  hoidon tulosta. *
 6. Päihderiippuvuus koskettaa myös läheisiä –
  läheisriippuvuus.
 7. Päihderiippuvainen kieltää sairautensa, kieltäminen
  on osa sairautta.
 8. Päihderiippuvuus on parantumaton sairaus.
 9. Päideriippuvuus on hoidettavissa, toipuminen
  jatkohoidossa.
 10. Riippuvuussairauksiin liittyvä tiedottaminen, koulutus ja havahduttaminen tulee käynnistää koko yhteiskunnassa.
 11. Alkoholista, mielialaan vaikuttavista lääkkeistä, huumausaineista ja peliriippuvuudesta aiheutuvat riippuvuussairaudet ovat hoidettavissa saman perusohjelman puitteissa.
 12. Päihderiippuvuus on helppo hoitaa, kun ottaa vastuun itsestään ja hyväksyy raittiin elämän

* Aksiooman 5 selitys: Päihderiippuvaisella ei ole juuri koskaan alkuun sisäistä motivaatiota jättää päihdettä sillä sairaus määrittelee ihmisen pakonomaisen käyttäytymisen ja ajatukset. Hyvissä hoidoissa ulkoinen motivaatio eli esim. hoitoonohjaus potkujen tai perheen lähdön uhalla muuttuu sisäiseksi motivaatioksi, kun ihmistä opetetaan ymmärtämään, millaista sairautta hän sairastaa ja avataan sairauteen liittyvää kieltämistä. Päihderiippuvainen on lähes aina vihoviimeinen joka ymmärtää olevansa päihderiippuvainen. Kieltämisen purkaminen tiedolla ei onnistu, jos ihminen on päihdyttävässä lääkityksessä, sairauden krooniset keskushermostorakenteet aktiivitilassa.