Työelämäpalvelut

Koulutuspalvelut

Olemme pidettyjä luennoitsijoita ja kouluttajia. Tuomme tietoa oman persoonallisuutemme kautta ja haluamme antaa kuulijoille uusia oivalluksia, ymmärrystä sekä konkreettisia työkaluja miten itse voin vaikuttaa asioiden muuttamiseksi parempaan suuntaan.

 

Työnohjauspalvelut

Työnohjauksessa keskitytään  työn johtamiseen ja itsensä johtamiseen työssä. Se vahvistaa niin yksilön kuin yhteisön toimijuuden tuntoa dialogin avulla. Työnohjaus ei ole terapiaa vaan se auttaa työntekijää yksilötasolla oivaltamaan, miten minun kannattaa olla suhteessa muihin ihmisiin ja työyhteisöön toteuttaen perustehtävää.