PURA-hanke

Kelan rahoittaman 2,5 vuotisen nuorten PURA- hankkeen loppuseminaari pidettiin Ylivieskassa 23.5.2017.

Purassa yhdistettiin moniongelmaisten nuorten ammatillista kuntoutusta Avominnen päihde- ja läheishoitoon. Tulokset olivat todella rohkaisevia. Puolet niistä alkujaan moniongelmaisista nuorista (mt-diagnooseja + päihteet), jotka kävivät Puran läpi, suuntautuivat työ- tai opiskeluelämään ja mikä tärkeintä, päihteettä.

Avominnen avohoitomalli on sovellettavissa laajasti nuorten hoidossa osana muuta ammatillista kuntoutusta tai lastensuojelutyötä, mutta myös aikuisten työelämävalmennuksen osaksi. Kelan lisäksi muut hankkeen yhteistyötahot olivat Sytyke Centre, Avominne päihdeklinikka ja Kallion kuntayhtymä. Tästä linkistä löydät loppuraportin.

Avominne klinikat aloitti v. 2020 Pura-hankkeen pohjalta kouvolalaisen lastensuojelutyötä tekevän Nuorten Väylä Oy:n kanssa yhteistyöprojektin nimeltään NuortenMinne. NuortenMinnessä yhdistettiin Nuorten Väylän lastensuojelutyö Avominnen nuorille kehitettyyn päihdehoitomalliin. Tulokset olivat todella hyviä.

Avominne järjestää NuortenMinne-kuntoutusta ja koulutuksia, joissa opetetaan käyttämään Avominnen Pura-hankkeessa käyttämää metodiikkaa.

NuortenMinne-kuntoutus ja koulutus on suunnattu esim. hyvinvointialueille lastensuojeluun, jälkihuoltoon, osaksi ammatillista valmennusta ja kuntoutusta jne., lasuyrityksille tai järjestöille, jotka haluavat kehittää Nuorten hoitopalveluja Pura-hankkeen tuloksien suuntaan.

Lisätietoja koulutuksesta:

Vast. sos.ohj. Mika Arramies