PURA-hanke

Kelan rahoittaman 2,5 vuotisen nuorten PURA- hankkeen loppuseminaari pidettiin Ylivieskassa 23.5.2017.

Purassa yhdistettiin moniongelmaisten nuorten ammatillista kuntoutusta Avominnen päihde- ja läheishoitoon. Tulokset olivat todella rohkaisevia. Avominnen avohoitomalli on sovellettavissa laajasti nuorten hoidossa osana muuta ammatillista kuntoutusta tai lastensuojelutyötä, mutta myös aikuisten työelämävalmennuksen osaksi. Kelan lisäksi muut hankkeen yhteistyötahot olivat Sytyke Centre, Avominne päihdeklinikka ja Kallion kuntayhtymä. Tästä linkistä löydät loppuraportin.

Avominne klinikat aloitti v. 2020 Pura-hankkeen pohjalta kouvolalaisen lastensuojelutyötä tekevän Nuorten Väylä Oy:n kanssa yhteistyöprojektin nimeltään NuortenMinne. NuortenMinnessä yhdistettiin Nuorten Väylän lastensuojelutyö Avominnen nuorille kehitettyyn päihdehoitomalliin. Tulokset olivat todella hyviä.

Avominne järjestää koulutuksia, joissa opetetaan käyttämään Avominnen Pura-hankkeessa käyttämää metodiikkaa.

Koulutus on suunnattu esim. yrityksille, kunnille, järjestöille tai yhdistyksille, jotka haluavat kehittää Nuorten hoitopalveluja Pura-hankkeen tuloksien suuntaan.

Lisätietoja koulutuksesta:

Vast. sos.ohj. Mika Arramies