Työnohjaus – tilaa Avominne työelämäpalveluiden työnohjaus

Työnohjaus on oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä, joka tapahtuu koulutetun tai koulutuksessa olevan työnohjaajan avulla. Se on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden yhdessä tulkitsemista ja jäsentämistä.

Työnohjaaja on nimensä mukaisesti työelämän ohjaaja, mutta omaa myös terapeuttisen ymmärryksen ohjattavia yksilöjä ja yhteisöjä kohtaan. Työnohjauksessa keskitytään  työn johtamiseen ja itsensä johtamiseen työssä. Se vahvistaa niin yksilön kuin yhteisön toimijuuden tuntoa dialogin avulla. Työnohjaus ei ole terapiaa vaan se auttaa työntekijää yksilötasolla oivaltamaan, miten minun kannattaa olla suhteessa muihin ihmisiin ja työyhteisöön toteuttaen perustehtävää.

Organisaation muutosprosesseissa työnohjaus auttaa hahmottamaan työyhteisölle yhteistä suuntaa ja auttaa oman sekä yhteisön työidentiteetin muokkaantumisessa. Työnohjaus on tarpeen myös esimerkiksi silloin, jos työyhteisön ilmapiiri on tulehtunut tai perustehtävä tarvitsee tarkennusta. Työnohjauksen avulla on mahdollista saavuttaa hyvä työn- ja sen tekemisen laatu, työhyvinvointi ja yhteisöllisyys.  Työohjauksessa tarkastelunäkökulma voi olla yksilön työotteessa, työyhteisössä, johtajuudessa tai rakenteissa sen mukaan, mikä on muutoksen tarve.

Itsensä johtaminen on iso osa työhyvinvointia. Se onnistuu, kun ymmärrämme sekä opimme työyhteisössä organisaation visiot, arvot, perustehtävän ja rakenteen ja luomme tahtotilaa toimia itsen ja yhteisön hyvinvoinnin ja mahdollisimman laadukkaan työn tuottamiseksi. Otamme jokainen vastuun oman tontin hoitamisesta emmekä hae syypäitä vaan ratkaisua. Voit tiedustella meiltä yksilötyönohjausta tai työyhteisön työnohjausta. Olemme teitä varten.