Terveydenhuollon asiantuntijat Avominne klinikoilla

Avominne klinikat tarjoavat korkealaatuista terveydenhuoltoa päihde- ja peliriippuvaisille sekä heidän läheisilleen. Klinikoiden hoitotiimi koostuu kokeneista terveydenhuollon ammattilaisista, jotka ovat erikoistuneet päihde- ja peliriippuvuuden hoitoon. Heillä on syvällinen ymmärrys riippuvuuden luonteesta ja sen hoitokeinoista. Klinikoilla työskentelee lääkäreitä, hoitajia, terapeutteja ja muita asiantuntijoita, jotka ymmärtävät riippuvuuden vaikutukset niin fyysisellä, henkisellä kuin sosiaalisellakin tasolla.

Riippuvuushäiriöt ovat monimutkaisia ja niihin liittyy usein myös muita terveydellisiä ja psyykkisiä ongelmia. Tämän vuoksi Avominne klinikat tarjoavat kokonaisvaltaista hoitoa, joka kattaa niin fyysisen kuin psyykkisenkin hyvinvoinnin. Klinikoiden asiantuntijat käyttävät hoitotyössään uusimpia tutkimustietoja ja hoitomenetelmiä varmistaakseen parhaan mahdollisen avun saamisen asiakkailleen. Jokainen hoitojakso suunnitellaan yksilöllisesti ja hoitosuunnitelmaan sisällytetään tarvittaessa myös läheisten tuki ja osallistuminen.

Tuki läheisille keskeisenä osana hoitoa

Avominne klinikat ymmärtävät päihde- ja peliriippuvuuden vaikutukset myös läheisiin. Siksi klinikat tarjoavat kattavaa tukea myös riippuvaisen läheisille. Läheiset ovat usein avainasemassa kuntoutusprosessissa, ja heidän hyvinvoinnillaan on merkittävä vaikutus myös riippuvaisen toipumiseen. Klinikoiden ammattilaiset auttavat läheisiä ymmärtämään riippuvuuden luonnetta ja sen vaikutuksia omaan elämään. He tarjoavat tukea ja neuvontaa sekä auttavat läheisiä kehittämään omia voimavarojaan ja selviytymiskeinojaan.

Läheisten tukeminen sisältyy Avominne klinikoiden hoito-ohjelmaan, ja se voi tapahtua niin yksilö- kuin ryhmätapaamistenkin muodossa. Läheisiltä saadun palautteen perusteella tuen tarve voi olla hyvin yksilöllinen, ja siksi klinikoilla pyritään tarjoamaan joustavia ja räätälöityjä tukipalveluita. Läheiset saavat tarvitessaan myös ohjausta ja neuvontaa esimerkiksi sosiaalipalveluiden ja muiden tukiverkostojen käyttöön liittyen. Avominne klinikat haluavat varmistaa, että läheiset saavat tarvitsemaansa tukea ja apua koko kuntoutusprosessin ajan.