Työterveys ja päihderiippuvuus: Miten käsitellä työpaikalla

Työterveys ja sen merkitys työpaikoilla

Työterveyden rooli on tärkeä työpaikoilla. Työterveys kattaa toimenpiteet, jotka parantavat työntekijöiden hyvinvointia, ehkäisevät terveysongelmia ja tukevat työkykyä. Työterveys on ensiarvoisen tärkeää päihde- ja peliriippuvuuksien ehkäisemiseksi ja käsittelemiseksi työpaikoilla.

Työntekijöiden tyytyväisyys ja hyvinvointi vaikuttavat suoraan heidän työsuoritukseensa ja siten yrityksen menestykseen. Päihderiippuvuudet voivat aiheuttaa vakavia ongelmia työntekijöiden terveydessä ja siten vaikuttaa heidän työkykyynsä. On tärkeää, että työnantajat panostavat henkilöstön terveyteen ja tarjoavat tukipalveluita päihderiippuvuuksien ennaltaehkäisemiseksi ja hoitamiseksi.

Yllä Avominnen Marja Kanun haastattelu. Marja hoitoonohjattiin Norjassa Oslon kaupungin omistamaan Minnesota-mallin klinikkaan. Avominne hoitoonohjauskouluttaa organisaatiota tekemään tehokkaita hoitoonohjauksia.

Päihderiippuvuuden käsitteleminen työpaikalla

Päihderiippuvuuden käsitteleminen työpaikalla vaatii tietoa, ymmärrystä ja ammattitaitoa. Avominne klinikat tarjoaa päihde- ja peliriippuvaisille tuloksekasta Avominne-hoitoa. Tämä 12 askeleen ammatillinen hoitomuoto perustuu yksilölliseen hoitosuunnitelmaan, joka räätälöidään jokaisen potilaan tarpeiden mukaan. Avominne-klinikat tarjoavat myös työelämän koulutuksia, työnohjausta.

Työpaikoilla on tärkeää edistää avointa keskustelua päihderiippuvuudesta ja tarjota hoitopalveluita työntekijöille, jotka kärsivät päihdeongelmista. Avominne klinikat tarjoavat tällaisia palveluita, joiden avulla voidaan käsitellä päihderiippuvuutta työpaikoilla ja edistää työntekijöiden hyvinvointia ja ennen kaikkea olla valmiina, jos työyhteisön jäsen tarvitsee hyvää hoitoa päihderiippuvuuteen tai peliriippuvuuteen.

Avominnen hoitoonohjauskoulutus

Olemme pidettyjä luennoitsijoita ja kouluttajia. Tuomme tietoa oman persoonallisuutemme kautta ja haluamme antaa kuulijoille uusia oivalluksia, ymmärrystä sekä konkreettisia työkaluja miten itse voin vaikuttaa asioiden muuttamiseksi parempaan suuntaan.

Lue esitteemme ja tilaa koulutus esim. yrityksen TYHY-päiville.

Työelämän riippuvuussairauksien hoito- ja koulutusasioissa ota yhteyttä mika.arramies@avominne.fi tai 044 256 3400.