Lahti

Lahden Avominnen avokuntoutus  kokoontuu päivisin ja se on tarkoitettu ensisijaisesti Päijät-Hämeen hyvinvointialueen maksusitoumuksella hoitoon ja avokuntoutukseen tuleville päihderiippuvaisille (alkoholi/ huumeet) ja peliriippuvaisille helpottamaan päihteettömän elämäntavan ylläpitämistä sekä ennaltaehkäisemään retkahdusriskejä. Yhteisöllisyys ja ammatilliseen ohjaukseen integroitu vertaistuki on tärkeä osa Avominnen kuntoutusmallia. Avokuntoutuksen aikana kuntoutuja oppii toimimaan ryhmässä tasa-arvoisena yhteisön jäsenenä muiden kuntoutujien kanssa, oppii kohtamaan arjen haasteet sekä selviytymään niistä päihteettömänä. Meille voit tulla päihteettömänä joko suoraan ilman laitoshoitoa, laitoshoidon tai katkon jälkeen hyvinvointialueen maksusitoumuksella tai itsemaksavana.

 Kuntoutusjakso sisältää

 • yksilöllisen kuntoutussuunnitelman
 • päihteettömän elämäntavan opettelun ja työkalut pysyä raittiina ja pelaamattomana
 • opiskeluun ja työelämään valmentamista tarvittaessa
 • verkostoitumisen eri tahojen kanssa
 • vertaistukiryhmiin tutustumisen ja kiinnittymisen (NA/AA)
 • ohjatun viikko-ohjelman (viikkokalenteri)
 • keinoja tunnistaa mahdolliset retkahdusriskit sekä ennaltaehkäisemään niitä
 • säännöllisen päivärytmin oppimisen
 • keskustelua / ohjattua toiminnallisuutta/ vertaisryhmiä

Kuntoutusjakson aikana sitoudutaan

 • päihteettömyyteen
 • rikoksettomuuteen
 • väkivallattomuuteen
 • noudattamaan Avominnen periaatteita ja sääntöjä
 • olemaan paikalla päivittäin sovitun viikko-ohjelman mukaisesti

Lahden Avominne-kuntoutus on kestoltaan yleensä 1-2kk ja. Kuntoutumisjaksolle tullessaan kuntoutuja allekirjoittaa hoitosopimuksen, jota hän sitoutuu noudattamaan.

Henkilökunta

Janne Tommola

Janne Tommola

Lahden vastaava ohjaaja, MtpLH, PAT

Maarit Harju

Maarit Harju

Toimitusjohtaja, HT, TtM, MBA

Marko Jantunen

Marko Jantunen

MtpLH, MPAT, LPT asiakkuuspäällikkö, työelämäkoulutukset, ohjaukset, tukihenkilöpalvelu

Hannele Kejonen

Hannele Kejonen

Vastaava sairaanhoitaja, psyk.sh.

Tuija Pekkala

Tuija Pekkala

LH, MPAT 12 askeleen peliriippuvuus- ja päihdeohjaaja

Jari Myllyniemi

Jari Myllyniemi

LL, vastaava lääkäri

Mika Arramies

Mika Arramies

Hall.pj., yrittäjä, MtpLH, PAT, sosiaaliohjaaja, työnohj. (STOry), asiantuntija, koulutukset

Avominne konsultaatiopalvelut

Marjo Pellinen

Marjo Pellinen

Psykiatri, yleislääketieteen ja geriatrian erikoislääkäri

Jari Myllyniemi

Jari Myllyniemi

LL, vastaava lääkäri

Hanna Herno

Hanna Herno

Psykologi

Osoite

Hämeenkatu 11 D

15110 Lahti

Avominne Lahti