Lahti

Lahden Avominnen avohoito- ja kuntoutusmalli

Lahden Avominne klinikan päihde- ja peliriippuvuuden avohoito kokoontuu päivisin ja se on tarkoitettu Päijät-Hämeen hyvinvointialueen maksusitoumuksella hoitoon ja avokuntoutukseen tulevien lisäksi itsemaksaville helpottamaan päihteettömän elämäntavan oppimista ja ennaltaehkäisemään retkahdusriskejä. Yhteisöllisyys ja ammatilliseen ohjaukseen integroitu vertaistuki on tärkeä osa Lahden Avominnen hoito- ja kuntoutusmallia.

Avominne-hoito on oppimisteoreettinen hoito- ja avokuntoutusmalli. Hoidossa opitaan ymmärtämään ja sisäistämään oma riippuvuussairaus, sen mekanismit sekä kohtaamaan arjen haasteet päihteettä hoidossa saatujen henkisten ”työkalujen” avulla.

Meille voit tulla päihteettömänä joko suoraan ilman laitoshoitoa, laitoshoidon tai katkon jälkeen, hyvinvointialueen maksusitoumuksella tai itsemaksavana. Katso alta yhteystiedot ja ota yhteyttä joko vast.ohj. Janne Tommolaan tai Avominnen vatakunnalliseen puhelimeen 045 344 9500 (ma-su klo 10-21).

 Kuntoutusjakso sisältää

 • yksilöllisen kuntoutussuunnitelman
 • päihteettömän elämäntavan opettelun ja työkalut pysyä raittiina ja pelaamattomana
 • opiskeluun ja työelämään valmentamista tarvittaessa
 • verkostoitumisen eri tahojen kanssa
 • vertaistukiryhmiin tutustumisen ja kiinnittymisen (NA/AA)
 • ohjatun viikko-ohjelman (viikkokalenteri)
 • keinoja tunnistaa mahdolliset retkahdusriskit sekä ennaltaehkäisemään niitä
 • säännöllisen päivärytmin oppimisen
 • keskustelua / ohjattua toiminnallisuutta/ vertaisryhmiä

Kuntoutusjakson aikana sitoudutaan

 • päihteettömyyteen
 • rikoksettomuuteen
 • väkivallattomuuteen
 • noudattamaan Avominnen periaatteita ja sääntöjä
 • olemaan paikalla päivittäin sovitun viikko-ohjelman mukaisesti

Lahden Avominne-kuntoutus on kestoltaan yleensä 1-2kk ja. Kuntoutumisjaksolle tullessaan kuntoutuja allekirjoittaa hoitosopimuksen, jota hän sitoutuu noudattamaan.

Henkilökunta

Janne Tommola

Janne Tommola

Lahden vastaava ohjaaja, MtpLH, PAT

Mika Arramies

Mika Arramies

Tj, MtpLH, PAT, sosiaaliohj, työnohjaaja (STOry), koulutus, asiantuntija, Avominne-konsepti

Marko Jantunen

Marko Jantunen

MtpLH, MPAT, LPT, asiakkuuspäällikkö, työelämäkoulutukset, ohjaukset, luennot, tukihenkilöpalvelu

Hannele Kejonen

Hannele Kejonen

Psyk.sh, 12 askeleen läheis- ja päihdeohjaaja/ nuorten yksilöohjaukset

Tuija Pekkala

Tuija Pekkala

LH, MPAT 12 askeleen peliriippuvuus- ja päihdeohjaaja

Jari Myllyniemi

Jari Myllyniemi

LL, vastaava lääkäri

Avominne konsultaatiopalvelut

Marjo Pellinen

Marjo Pellinen

Psykiatri, yleislääketieteen ja geriatrian erikoislääkäri

Jari Myllyniemi

Jari Myllyniemi

LL, vastaava lääkäri

Hanna Herno

Hanna Herno

Psykologi

Osoite

Hämeenkatu 11 D

15110 Lahti

Avominne Lahti